Perfil del contractant

Navigation Bar

Adjudicacions i actes de les meses de contractació

Above Content Body

Content Core

Contractació de les obres de l'enllumenat de la instal·lació esportiva La Poma Bike Park

Data de publicació: 09/12/19 13:00 h

Subministrament del sistema de vídeoactes, equips de gravació i transmissió de dades

Data de publicació: 20/06/19 12:00 h

Redacció del projecte d'obres i del projecte d'activitats, la direcció de l'obra, la coordinació, fabricació, subministrament i muntatge de mòduls del bike park

Data de publicació: 23/01/19 13:00 h

Obres d'arranjament de la coberta transitable de l'equipament municipal destinat a aparcament del barri del Remei

Data de publicació: 23/01/19 13:00 h

Obres de reparació de quadres de l'enllumenat públic de Premià de Dalt

Data de publicació: 22/01/19 12:00 h

Obres de reparació del paviment de diversos carrers de Premià de Dalt

Data de publicació: 21/01/19 10:00 h

Alienació de l'immoble situat al carrer Església, núm. 7 de Premià de Dalt

Data de publicació: 21/01/19 10:00 h

Obres de formació de la base rígida del camp 2 i de la substitució de la gespa artificial dels camps 1 i 2 municipals de futbol

Data de publicació: 07/01/19 10:00 h

AVISOS RELACIONATS AMB LA MESA/COMITÈ D'EXPERTS

Obertura pública del sobre únic

Data de publicació: 29/10/2018 09:00 h

Descripció: Anunci de l'obertura pública del sobre únic, amb la documentació administrativa i relativa als criteris avaluables de forma automàtica, el proper dia 30 d'octubre de 2018, a les 14 hores, a la sala de juntes de l'Ajuntament (plaça de la Fabrica, 1)

Ajornament de l'acte d'obertura del sobre únic

Data de publicació: 30/10/2018 12:00 h

Descripció: L'acte d'obertura del sobre únic queda ajornat. Tan aviat com se sàpiga la nova data d'obertura es comunicarà als licitadors a través del perfil del contractant.

Anunci obertura pública sobre únic

Data de publicació: 16/11/2018 10:45 h

Descripció: Anunci de l'obertura pública del sobre únic, el proper dilluns dia 19 de novembre de 2018, a les 13.00 hores a la Sala de Juntes de l'Ajuntament.

Acta de l'obertura del sobre únic

Data de publicació: 23/11/2018 10:45 h

Descripció: Acta de l'obertura pública del sobre únic de la licitació, que es va dur a terme el dia 19 de novembre de 2018.

Acta proposta de contractació

Data de publicació: 02/01/2019 10:30 h

Descripció: Acta de la Mesa de Contractació en la qual es proposa la contractació de l'empresa que ha obtingut més puntuació.

AVISOS

Informe de l'arquitecte municipal

Data de publicació: 14/11/2018 12:30 hDescripció: Alcariment relacionat amb la licitació de les obres.

Servei d'assistència tècnica d'informàtica i telecomunicacions

Data de publicació: 11/12/18 12:30 h

AVISOS RELACIONATS AMB LA MESA / COMITÈ D'EXPERTS:

Data de publicació: 29/10/2018 09:00 h

Descripció: Anunci de l'obertura pública del sobre únic de la licitació per a la contractació del servei d'assistència tècnica d'informàtica i telecomunicacions, el proper dia 30 d'octubre de 2018, a les 13.30h, a la sala de juntes de l'Ajuntament de Premià de Dalt (plaça de la Fàbrica, 1)

Data de publicació: 16/11/2018 13:10 h

Descripció: Acta d'avaluació de la documentació requerida i de proposta d'adjudicació, que es va dur a terme el dia 5 de novembre de 2018.

Data de publicació: 16/11/2018 13:10 h

Descripció: Acta de l'obertura del sobre únic que es va dur a terme el dia 30 d'octubre de 2018.

 

Servei de manteniment d'extintors, boques d'incendi equipades (B.I.E) i instal·lacions contra incendis, així com les instal·lacions de control d'accessos i intrusions de les instal·lacions municipals

Data de publicació: 23/10/18 10:00 h

Accés a una plataforma digital per a l'Escola Bressol Municipal

Data de publicació: 09/10/18 09:45 h

Accessos al barri de Santa Anna-Tió pel Camí del Mig, rotonda i voreres Camí del Mig

Data de publicació: 26/09/18 13:00 h

MESES DE CONTRACTACIÓ:

Obertura pública sobre ÚNIC

Data de publicació: 12/07/2018 09:00 hDescripció: Obertura pública del sobre ÚNIC, el dia 12 de juliol de 2018, a les 13.30 hores a la Sala de Juntes de l'Ajuntament (pl. de la Fàbrica, 1).

Acta avaluació de documentació

Data de publicació: 25/07/2018 13:00 hDescripció: Acta de l'avaluació de la documentació requerida i de la proposta d'adjudicació, duta a terme el dia 20 de juliol de 2018.

Acta obertura sobre ÚNIC

Data de publicació: 25/07/2018 13:00 hDescripció: Acta de l'obertura del sobre únic de les pliques presentades, que es va dur a terme el dia 12 de juliol de 2018

AVISOS:

Correcció d'una errada material detectada al Plec de Clàusules Administratives Particulars

Data de publicació: 04/07/2018 08:15 hDescripció: Decret de correcció d'una errada material detectada en el model de proposició de reducció del termini d'execució de les obres, del punt 1.9) Presentació de proposicions, pàgina 7, del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Trasllat, soterrament i eliminació dels suports de les línies elèctriques de la zona del circuït de BTT

Data de publicació: 25/06/18 10:00 h

Meses de contractació: L'expedient es tramita per procediment negociat sense publicitat amb un únic licitador per raons d'exclusivitat.

Alienació de l'immoble situat al carrer Església, 7, de Premià de Dalt

Data de publicació: 18/06/18 13:00 h

Subministrament d'un vehicle per als serveis policials  (contracte basat en acoird marc)

Data de publicació: 16/04/18 09:30 h

Contractació de les obres de construcció d'una sala polivalent a l'entorn de l'equipament de l'escola Santa Anna

Data de publicació: 12/04/18 09:00 h

Meses de contractació: No n'hi ha, atès que no s'ha presentat cap empresa.

Gestio de l'oferta de teatre musical de Premia de Dalt

Data de publicació: 21/02/18 10:00 h

Meses de contractació

Prestació del servei de manteniment d'extintors, boques d'incendi equipades (B.I.E) i instal·lacions contra incendis, així com instal·lacions d'alarma i control d'accessos i intrusions de les instal·lacions municipals

Data de publicació: 05/02/18 12:00 h

Meses de contractació: No n'hi ha, atès que no s'ha presentat cap empresa.

Alienació de les finques propietat de l'Ajuntament, situades als carrers la Suïssa, núm. 24 i 26, i Rosa dels Vents, núm. 25 i 27 (solars industrials)

Data de publicació: 13/10/17 10:00 h

Meses de contractació: No n'hi ha perquè ha quedat desert.

Below Content Viewlet

Document Actions