Perfil del contractant

Navigation Bar

Adjudicacions i actes de les meses de contractació

Above Content Body

Content Core

 

Trasllat, soterrament i eliminació dels suports de les línies elèctriques de la zona del circuït de BTT

Data de publicació: 25/06/18 10:00 h

Meses de contractació: L'expedient es tramita per procediment negociat sense publicitat amb un únic licitador per raons d'exclusivitat.

Alienació de l'immoble situat al carrer Església, 7, de Premià de Dalt

Data de publicació: 18/06/18 13:00 h

Subministrament d'un vehicle per als serveis policials  (contracte basat en acoird marc)

Data de publicació: 16/04/18 09:30 h

Contractació de les obres de construcció d'una sala polivalent a l'entorn de l'equipament de l'escola Santa Anna

Data de publicació: 12/04/18 09:00 h

Meses de contractació: No n'hi ha, atès que no s'ha presentat cap empresa.

Gestio de l'oferta de teatre musical de Premia de Dalt

Data de publicació: 21/02/18 10:00 h

Meses de contractació

Prestació del servei de manteniment d'extintors, boques d'incendi equipades (B.I.E) i instal·lacions contra incendis, així com instal·lacions d'alarma i control d'accessos i intrusions de les instal·lacions municipals

Data de publicació: 05/02/18 12:00 h

Meses de contractació: No n'hi ha, atès que no s'ha presentat cap empresa.

Alienació de les finques propietat de l'Ajuntament, situades als carrers la Suïssa, núm. 24 i 26, i Rosa dels Vents, núm. 25 i 27 (solars industrials)

Data de publicació: 13/10/17 10:00 h

Meses de contractació: No n'hi ha perquè ha quedat desert.

Below Content Viewlet

Document Actions