Can Vilar

Navigation Bar

Can Vilar

Above Content Body

Content Core

L'Ajuntament de Premià de Dalt està impulsant la modificació puntual del seu planejament municipal per permetre la urbanització dels terrenys de Can Vilar (entre el camí del mig i l'autopista C-32). La proposta preveu l'ordenació de l'espai, la construcció d'un edifici de pisos dotacionals per a la gent gran i un centre de dia, i també la construcció d'un supermercat semisoterrat de 700 m2 amb aparcament. Aquesta operació permetria habilitar una gran zona verda, els usos de la qual no estan definits.


Durant el mes de  març de 2015,  l'Ajuntament va organitzar una jornada de debat sobre els usos futurs de la zona verda de Can Vilar. L'objectiu era recollir idees i propostes per a la concreció del projecte constructiu del nou espai verd. La jornada va consistir en una presentació del projecte, una visita a l'espai i uns debats per fer propostes sobre els usos futurs de l'espai, aspectes de seguretat ciutadana i aspectes visuals i estètics dels acabats.

La jornada es va dirigir a veïns i veïnes de la zona de Can Vilar, i del barri de La Floresta, així com a entitats veïnals o que tinguessin seu als barris esmentats.

La jornada va tenir lloc a les instal·lacions de ll'església Santa Maria.

Below Content Viewlet

Document Actions