Consell Municipal de Cultura

Navigation Bar

Consell Municipal de Cultura

Above Content Body

Content Core

Objectius:

 • Difusió de la cultura per tal de garantir-ne l'accés a tots els ciutadans.
 • Detectar les mancances culturals existents i les  preferències culturals dels vilatans per tal d´elaborar unes línies d'actuació en l'àmbit cultural adreçades a tota la població tenint en compte les diferents franges d'edat i els diferents disciplines artístiques.
 • El Consell Municipal de Cultura també té el compromís de fomentar la comunicació entre l'Ajuntament, les entitats, les associacions, els grups i les persones i també la difusió de la seva acció cultural posant les mitjans i recursos existents al seu abast.

Activitats i serveis principals:

 • L'Assemblea Municipal de Cultura és la reunió del conjunt de totes les entitats i associacions, amb activitats o interessos culturals, que estiguin registrades a l'Ajuntament del municipi i/o de tots els grups i persones donats d'alta al registre de l'Ajuntament o que siguin reconeguts com a agents culturals per l'Assemblea Municipal de Cultura.
 • L'Assemblea Municipal de Cultura, convocada pel Consell Municipal de Cultura amb 15 dies d'antelació, es reuneix amb caràcter ordinari almenys un cop cada dos anys, preferentment entre els mesos de setembre i desembre i, extraordinàriament, per acord del Consell Municipal de Cultura o quan ho sol·licitin una part dels seus membres.
 • Cada dos anys, conjuntament amb l'Ajuntament, distingeix una persona o entitat amb el Premi Càrmina amb el que s'honora una trajectòria o paper destacat en la promoció de la cultura a Premià de Dalt. El darrer reconeixement va ser per en Carles Ramon.
 • El Premi Càrmina és una reproducció d'un tros de plat de terrissa trobat a la urbanització Les Pèrgoles, i duu una inscripció: "No tot és dolor per qui estima".

Membres: 

 • Emma Escolano (Regidora)
 • Marc Tintoré i Serra
 • Carla Casanovas i Escolano (Agent Cultural)
 • Carlos Sánchez Ruiz (Associació d'Artistes de Premià de Dalt)
 • Jordi Pujol i Puig
 • Francesc Moreno Millán (Òmnium Cultural, secció Premià)
 • Carles Ramón i Marsal (Oncolliga)
 • Teresa Meca i Riera (Oncolliga)
 • Mariona Borràs i Padró (Arts i Lletres)
 • Manel Avellana i Delriu (Associació d'Artistes de Premià de Dalt)

 

Below Content Viewlet

Document Actions