Consell de Poble

Navigation Bar

Consell de Poble

Above Content Body

Content Core

Què és?

És un òrgan consultiu format per diversos representants del poble i establert pel Reglament Municipal de Participació Ciutadana. El Consell és el mitjà i canal per fer arribar a l'Ajuntament la veu del ciutadà sobre temes de tot tipus que afecten el municipi. La dissenyadora local Georgina Coma ha estat la creadora de la imatge gràfica del Consell de Poble.

Què fa?

És el mitjà/canal per fer arribar a l’Ajuntament la veu del ciutadà sobre temes de tot tipus que afecten el municipi.

Qui el composa?

 • L’alcalde
 • La secretària de la corporació, amb veu i sense vot.
 • Un regidor de cada grup polític.
 • 5 persones del municipi, escollides per sorteig d’un registre ciutadà.
 • 5 persones en representació de les entitats i votades per elles mateixes.

Escollides les 5 entitats pel Consell de Poble

Mitjançant una votació celebrada el passat 12 de juliol de 2017. Aquestes són les que formaran part del Consell de Poble junt a 5 veïns/es. Les mateixes entitats van escollir per votació els seus representants que seran:

 • Eulàlia Camps (ANC)
 • Ernest Corominas (SC Sant Jaume)
 • Joan Pasqual (Associació d’Artistes)
 • Miguel Ramírez (Oncolliga)
 • José Luís López Guillén (DISA Premià)

Escollides les 5 persones integrants del Consell de Poble

Mitjançant sorteig celebrat el 14 de noviembre de 2017:

 • Josep Roset
 • Sandra Mayo
 • Esperança Larruy
 • Joan Bertran
 • Ada Araw

Persones suplents (per ordre de prelació):

 • Sabí Rom
 • Jordi Villegas
 • Joan Baliarda
 • Frans Coenen
 • Núria Gil

 

Below Content Viewlet

Document Actions