Carta de serveis

Navigation Bar

Carta de serveis

Above Content Body

Content Core

Canals per accedir al servei:

Presencial:
Servei Municipal d'Ocupació

Telefònic:
93 693 15 90

Virtuals
Web:  www.premiadedalt.cat
Adreça electrònica: prmd.ocupacio@premiadedalt.cat

Denominació de la unitat prestadora del servei:
Servei Municipal d'Ocupació

Regidora:
Ana M. Cuello

Coordinadora:
Virgínia Merlos

Tècnica d'Ocupació:
Dori Terré

Auxiliar administrativa:
Núria Casas

 
COMPROMISOS DE QUALITAT

Drets de les persones usuàries en relació al servei:

 • Les persones que s'adrecin al Servei Municipal d'Ocupació i Promoció Econòmica de manera presencial, a través d'una cita prèvia rebran resposta a tota consulta en el 95% del casos, el 5% corresponent a la resta de consultes, es resoldran en un termini màxim de 3 dies.
 • El Servei Municipal d'Ocupació garantirà en tots els casos la confidencialitat de les dades facilitades per les persones usuàries del servei.
 • La informació serà accessible a trevé dels canals que què es disposa per a aquest servei.
 • Informar de forma immediata sobre recursos formatius i ocupacionals del servei i de la ciutat.
 • Donar resposta, en el termini de cinc dies, a les persones registrades com a interessades en una o més ofertes de treball o accions formatives, i que compleixin els requisits especificats en cada cas.
 • Assessorar empreses en un termini no superior a cinc dies des de la recepció de la demanda.
 • Presentar a les empreses de tres a cinc candidats/ates preseleccionats per a cada oferta de treball amb la intermediació del servei, en un termini inferior a cinc dies hàbils.
 • Respondre les queixes i suggeriments en un termini inferior a quinze dies hàbils.

 

Formes de presentació de queixes i suggeriments:

Instància a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà

Seu-e

Per telèfon al 93 693 15 90


Indicadors per a l'avaluació de la qualitat i la satisfacció:

 • Nombre de queixes ciutadanes que estan justificades en relació a  al temps de resposta.
 • Nombre de queixes que estan justificades en relació al tracte rebut pel personal d'atenció.
 • Nombre de queixes que estan justificades en relació a una informació incorrecta.

Below Content Viewlet

Document Actions