Voluminosos i trastos vells

Navigation Bar

Voluminosos i trastos vells

Els trastos són tots aquells residus que, per les seves dimensions, no es poden deixar dins d'una bossa d'escombraries. Aquests residus s'han de dur a la deixalleria i, en cas que NO es pugui, es fa una recollida dos cops per setmana, els dilluns i els divendres a excepció dels festius.

Above Content Body

Content Core


Aquest és el formulari que us permet sol·licitar aquesta recollida gratuïta. Un cop l'hagueu enviat es processarà la vostra demanda i rebreu en el vostre correu electrònic la confirmació del dia en què heu de treure els trastos dels que us voleu desprendre. Podeu donar l'avís fins a les 14 hores del dia anterior al que s'hagi de passar a buscar el material, exceptuant dissabtes, diumenges i festius.

El servei no contempla buidatges de pisos o cases, ja que cal contractar una empresa de mudances per realitzar aquesta tasca. Us recordem que la Brigada Municipal no pot entrar dins dels patis, jardins ni habitatges per a recollir-vos el material del que us voleu desprendre. Els trastos s'han de treure a fora, al carrer, la nit abans de la recollida (abans de mitjanit).

Només es recullen mobles i trastos vells. Les piles, restes de poda, restes d'obra amb llicència municipal, olis... s'han de dur a la Deixalleria "La Suïssa" situada al carrer Rosa dels Vents, número 1. El seu telèfon és el 93 751 27 66.

Per efectuar el servei correctament cal que es tinguin en compte el següents requisits:

1. Tipus de materials que es recullen: mobles vells, electrodomèstics, matalassos, fustes, ferros, material informàtic, bicicletes, jocs infantils...

No són objecte de recollida domiciliaria: runes, restes vegetals, paper, envasos o vidre, vehicles, pneumàtics, escombraries, bidons d’oli, roba ... Aquests residus s’han d’eliminar, segons els casos, mitjançant els contenidors corresponents de recollida selectiva, o mitjançant els serveis de deixalleria.

2. Condicions que han de preservar els veïns sol·licitants:

  • El material de retirada concertat han de deixar-lo al carrer davant de l’adreça facilitada o al costat dels contenidors de recollida de residus que tinguin més a prop. Els operaris de l’empresa concessionària no accedeixen a dins dels habitatges particulars.
  • El material s’ha de deixar al carrer a la nit, a última hora del dia anterior al de la recollida, o abans de les 6 hores del mateix dia.
  • Quan el volum sigui considerable (per exemple, buidar de mobles i electrodomèstics d’un habitatge sencer) s’ha de sol·licitar de forma fraccionada en setmanes diferents.
  • Qualsevol material deixat sense autorització o sense preservar els requisits i condicions que s’expressen en aquest apartat pot ser considerat abocament il·legal.

Recordeu que quants més cops utilitzeu "La Suïssa", més descomptes obtindreu, de forma directa, en el rebut de la brossa!

Moltes gràcies per adreçar-vos a nosaltres i fer entre tots un Premià de Dalt més net.

 

Els camps marcats en vermell cal omplir-los obligatòriament.

Avís: D'acord amb la Llei 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de l´Ajuntament i que poden ser objecte d'inclusió en altres fitxers  automatitzats per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s'informa a la persona interessada de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a qualsevol dels punts d'atenció ciutadana.

Below Content Viewlet

Document Actions