Consum i estalvi d'aigua

Navigation Bar

Consum i estalvi d'aigua

Above Content Body

Content Core

El tipus d'habitatge dominant al nostre municipi, casa aïllada o aparellada, comporta uns elevats consums d'aigua (reg del jardí, piscina) i d'energia (molt volum d'aire per escalfar o refredar). Cal racionalitzar aquest consum d'aigua triant espècies de plantes adaptades al clima mediterrani pel nostre jardí i instal·lant regs per goteig. Per altra banda, cal analitzar bé si s'amortitzarà realment amb un ús intens l'elevat cost de construcció i manteniment d'una piscina. El consum d'energia es pot reduir en habitatges ben orientats, construïts amb uns bons aïllaments i que tinguin en compte la ventilació. L'ús d'energia solar tèrmica en aquest tipus d'habitatges és una altra opció per reduir l'impacte ambiental de l'electricitat i els combustibles fòssils.

L'aigua és un bé escàs i per aquest motiu -i tot coincidint amb un període de sequera que va patir Catalunya- des de Premià de Dalt es segueixen les recomanacions del departament de Medi Ambient i de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) l'Ajuntament va editar un Ban d'Alcaldia des del qual es donen una série de consells per a disminuir el consum d'aigua potable a nivell domèstic, perfectament vigents i aplicables a dia d'avui per a evitar que el dia de demà patim possibles restriccions.

Below Content Viewlet

Document Actions