Campanyes

Navigation Bar

Campanyes

Above Content Body

Content Core

Al supermercat, duu la carmanyola!

Recuperar la tradició de tornar envasos, menys deixalles i sobrecostos per al consumidor. Aquest pas rellevant en la lluita contra el plàstic d'un sol ús, s'ha aconseguit gràcies al treball liderat per la fundació Rezero, amb el finançament de l'Agència de Residus de Catalunya, i amb el suport de l'Agència Catalana del Consum i de la Direcció General de Comerç, entre d'altres organismes.

El joc de memòria dels residus

Material divulgatiu que l’Agència de Residus de Catalunya posa a disposició per a la seva utilització per a fomentar la prevenció i la recollida selectiva de residus

Below Content Viewlet

Document Actions