Com ho fem?

Navigation Bar

Com ho fem?

Above Content Body

Content Core

 

Sistemes de recollida:

– Buidatge contenidors. Es el sistema que s’utilitza en tot el terme municipal i consisteix en el buidatge per cada fracció de residus dels contenidors que hi ha distribuïts pel municipi.

– Voluminosos i estris vells. Es refereix a la recollida de residus produïts pels usuaris i que pel seu volum o característiques no es poden introduir als contenidors del carrer.

– Deixalleria. Permet als usuaris gestionar de forma adequada els residus que per les seves característiques, no es poden recollir amb els sistemes anteriors esmentats.

El sistema de recollida de residus és el buidatge de contenidors amb càrrega posterior. El sistema consisteix en situar el contenidor a la part de darrere del vehicle on amb un sistema de braços s’agafa el contenidor i s’aixeca, buidant-se a la caixa del vehicle on es compacta. 

La recollida de residus es realitza amb contenidors de diferents fraccions (resta, cartró, envasos, vidre i orgànica). Cada residu es recull de forma independent amb freqüències de recollida establertes i es transporten, la major part, a la planta de transferència de Mataró (resta, envasos, vidre i orgànica) i altres centres autoritzats.

  

  

 

Below Content Viewlet

Document Actions