Què és?

Navigation Bar

Què és?

Above Content Body

Content Core

 

El servei consisteix en la recollida i transport, fins a les plantes de tractament dels residus (fraccions rebuig, orgànica, envasos, vidre i paper/cartró) domiciliaris, comercials dels edificis públics, dels establiments i equipaments públics, i els residus originats per les indústries que tinguin la consideració d’assimilables a municipals situats en el terme municipal de Premià de Dalt. El servei també compren el rentat i manteniment de la totalitat dels contenidors ubicats a la via pública.

L’àmbit de prestació del servei de recollida de residus municipals correspon al terme municipal de Premià de Dalt.

El sistema de recollida de residus municipals existents a Premià de Dalt consisteix en 109 bateries amb contenidors de 1.100 litres de càrrega posterior, cada una amb un contenidor com a mínim de rebuig o resta, fracció orgànica, paper i cartró, envasos i vidre.  També es disposa de 6 bateries de contenidors de 360 l.

Below Content Viewlet

Document Actions