Com ho fem?

Navigation Bar

Com ho fem?

Above Content Body

Content Core


Els sistemes de neteja utilitzats són:

1. Escombrat manual: es realitza amb escombra i cabàs i es centra, bàsicament, en les voreres i les parts de les calçades properes a les mateixes, per sota dels vehicles (fins a on es pugui netejar) i el buidat de papereres.

  

  

 

2. Escombrat mecànic: és el sistema de neteja més freqüent a l’hora de netejar grans espais, com és el cas de les places, calçades, voreres amples, zones per a vianants i zones industrials. Es realitza amb vehicle anomenat escombradora, la qual pot ser de diferents potències. L’escombrat pròpiament dit es realitza mitjançant l'aspiració i/o arrossegament.

  

 

3. Escombrat mixt: és el sistema de neteja on es barreja l’escombrat manual i el mecànic. L’escombriaire va davant de la màquina escombradora. D’aquesta manera l’operari replega tots els residus, papers, etc. i posteriorment l’escombradora ho recull. Per a millorar el rendiment de l’escombrat mixt, per a la realització de l’escombrat manual s’utilitzen bufadores sobretot a zones amb moltes fulles, papers, residus de petit volum i pes.

 

4. Neteja a pressió

  

 


A més de la neteja viària pròpiament dita, el sistema de neteja es complementa amb:

  • Manteniment de papereres
  • Neteja d’espais municipals (zones d’esbarjo per a gossos)
  • Neteja de mercats no sedentaris
  • Neteja viària a la zona industrial


L’àmbit del servei és al municipi de Premià de Dalt:

  • El nucli urbà
  • Els barris
  • Les zones perifèriques
  • Les urbanitzacions
  • El polígons industrials

 

 

Below Content Viewlet

Document Actions