Dret d'accés a la informació pública

Navigation Bar

Dret d'accés a la informació pública

Above Content Body

Content Core

Qui pot accedir a la informació pública de la Societat Municipal “La Pinassa, Promocions i Serveis Municipals S.A.?

Qualsevol ciutadà, a partir de 16 anys, a títol individual o com a representant de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

 

Com es pot sol·licitar la informació? 

Podeu fer una sol·licitud, en qualsevol moment de l'any, per les vies següents:

 

Es facilita qualsevol informació?

L'accés a determinades informacions podria ser denegat o restringit si es considera que el seu coneixement o divulgació podria comportar un perjudici en alguns casos.

 

Cal pagar alguna cosa?

L'accés a la informació pública és gratuït. No obstant això, l'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original poden estar subjectes a una contraprestació econòmica establerta, si s'escau, per la corresponent ordenança fiscal, i s'hauran d'abonar a través dels mitjans de pagament establerts per la normativa reguladora.

 

Quin és el termini de resolució?

La notificació de la resolució s'efectuarà en el termini, com a mínim, d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.

 

Below Content Viewlet

Document Actions