NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA

Navigation Bar

NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA

Above Content Body

Content Core

El sistema de notificacions electròniques permet a qualsevol persona física o jurídica, rebre i gestionar les notificacions per mitjans electrònics que practiquin les administracions públiques. Aquest servei és gratuït i voluntari tret que la norma estableixi la notificació electrònica de manera obligatòria.

L´e- NOTUM és el sistema de notificacions per mitjans electrònics del Consorci AOC, disponible com a servei per a totes les administracions públiques catalanes, que es pot emprar per notificar actes administratius i resolucions tant a ciutadans com a empreses.

De forma resumida, l´e-NOTUM li permet al ciutadà:

     - Conèixer el dipòsit d´una notificació per canals no formals (correu electrònic i/o SMS).

     - Llegir el contingut de les notificacions i obtenir una còpia impresa.

     - Rebutjar una notificació abans d´obrir-la.

     - Veure la llista de notificacions dipositades i l´organisme emissor.

     - Descarregar tots els documents associats a una notificació electrònica (la resolució, la notificació, l´acceptació o rebuig, etc.)

 

Podeu fer clic a la imatge per accedir a e-NOTUM.

 

Below Content Viewlet

Document Actions