Informació institucional

Navigation Bar

Informació institucional

Above Content Body

Content Core

JUNTA GENERAL

Aquest òrgan està format pel Ple de l'Ajuntament de Premià de Dalt.

Secretària: Mireia Boté i Massagué

 

CONVOCATÒRIES JUNTA GENERAL

Exercici 2021 (JGO 2020 05 10)

Exercici 2020 (JGO 2020 08 20)

Exercici 2019 (JGE 2019 07 26)

Exercici 2019 (JGO 2019 04 08)

Exercici 2018 (JGO i JGE 2018 05 14)

Exercici 2018 (JGE 2018 01 22)

 

 

 

 

 
 
 
 

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

 
President: 
Joan Baliarda i Sardà
 
Vicepresident:
Antonio López i Guillén

Consellers:
  1. Esteban Cabrera i Sánchez
  2. Maria del Roser Planas i Xarrié
  3. Maria José Paisal i Mayor
  4. Roger Pinyana i Fàbregues
  5. Miguel Àngel Marin i Rodriguez
  6. Víctor Pérez i Berruezo
  7. David Lozano i Masferrer

Secretària: Joaquim Bach i Fabregó (Gemma Álvarez i Martínez, fins a data 23 de desembre de 2019; Marta Carrasco i Álvarez, fins a data 4 d'abril de 2018)

El Consell d'Administració no ha percebut ni percep actualment cap tipus de remuneració econòmica ni dieta i es reunieix, aproximadament, amb una periodicitat trimestral.

 
 

Below Content Viewlet

Document Actions