Informació institucional

Navigation Bar

Informació institucional

Above Content Body

Content Core

JUNTA GENERAL

Aquest òrgan està format pel Ple de l'Ajuntament de Premià de Dalt.

Secretària: Mireia Boté i Massagué

 

CONVOCATÒRIES JUNTA GENERAL

Exercici 2018

 
 
 
 

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

 
President: 
Josep Triadó i Bergés
 
Vicepresident:
Antoni López Guillén

Consellers:
  1. Marc Tintoré i Serra
  2. Esteban Cabrera Sánchez
  3. Francisco Monleón Muñoz
  4. Miguel A. Marín Rodríguez
  5. Víctor Pérez Berruezo
  6. Luis Torrens i Puig

Secretària: Gemma Álvarez i Martínez (Marta Carrasco i Álvarez, fins a data 4 d'abril de 2018)

El Consell d'Administració no ha percebut ni percep actualment cap tipus de remuneració econòmica ni dieta i es reunieix, aproximadament, amb una periodicitat trimestral.

 
 

Below Content Viewlet

Document Actions