Informació institucional

Navigation Bar

Informació institucional

Above Content Body

Content Core

JUNTA GENERAL

Aquest òrgan està format pel Ple de l'Ajuntament de Premià de Dalt.

Secretària: Mireia Boté i Massagué

 

CONVOCATÒRIES JUNTA GENERAL

Exercici 2018 (JGE 2018 01 22)

Exercici 2018 (JGO i JGE 2018 05 14)

Exercici 2019 (JGO 2019 04 08)

Exercici 2019 (JGE 2019 07 26)

Exercici 2020 (JGO 2020 08 20)

 
 
 
 

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

 
President: 
Joan Baliarda i Sardà
 
Vicepresident:
Antonio López i Guillén

Consellers:
  1. Esteban Cabrera i Sánchez
  2. Maria del Roser Planas i Xarrié
  3. Maria José Paisal i Mayor
  4. Roger Pinyana i Fàbregues
  5. Miguel Àngel Marin i Rodriguez
  6. Víctor Pérez i Berruezo
  7. David Lozano i Masferrer

Secretària: Joaquim Bach i Fabregó (Gemma Álvarez i Martínez, fins a data 23 de desembre de 2019; Marta Carrasco i Álvarez, fins a data 4 d'abril de 2018)

El Consell d'Administració no ha percebut ni percep actualment cap tipus de remuneració econòmica ni dieta i es reunieix, aproximadament, amb una periodicitat trimestral.

 
 

Below Content Viewlet

Document Actions