Patrimoni

Patrimoni

Above Content Body

Content Core

 IMMOBILITZAT MATERIAL  
  
 DESCRIPCIÓ  VALOR NET COMPTABLE (€)
  
 Construccions     1.835.227,07 
 Maquinària  6.734,09 
 Utillatges  3.307,40 
 Altres instal·lacions  23.646,56 
 Mobiliari  9.538,68 
 Equips procés información  24.397,42 
 Elements de transport  1.082.247,24 
 Altres immobilitzat material  84.149,22 
 Construccions en curs  18.888,51 
  
 TOTAL  3.088.136,19 

 

 INVERSIONS IMMOBILIÀRIES  
  
 DESCRIPCIÓ  VALOR NET COMPTABLE (€) 
  
 Locals comercials  1.970.359,76 
 Locals adscrits  720.011,88 
 Places d'aparcament  2.389.498,50 
 Edifici equipament municipal  1.096.002,05 
 Habitatges  4.115.204,50 
 Trasters  142.906,85 
  
 TOTAL  10.433.983,54 

 

Below Content Viewlet

Document Actions