Patrimoni

Patrimoni

Above Content Body

Content Core

 IMMOBILITZAT MATERIAL  
  
 DESCRIPCIÓ  VALOR NET COMPTABLE (€)
  
 Construccions  1.486.201,22  
 Maquinària  5.166,09 
 Utillatges  3.307,40 
 Altres instal·lacions  13.786,02 
 Mobiliari  6.304,35 
 Equips procés informació  15.900,04 
 Elements de transport  763.446,55 
 Altres immobilitzat material  84.149,22 
 Construccions en curs  0,00 
  
 TOTAL  2.378.260,89 

 

 INVERSIONS IMMOBILIÀRIES  
  
 DESCRIPCIÓ  VALOR NET COMPTABLE (€) 
  
 Locals comercials  1.863.886,52 
 Locals adscrits  720.011,88 
 Places d'aparcament  2.323.481,11 
 Edifici equipament municipal  1.096.002,05 
 Habitatges  3.634.055,18 
 Trasters  74.083,75 
  
 TOTAL  9.711.520,49 

Below Content Viewlet

Document Actions