Encomanes

Encomanes

Above Content Body

Content Core

 ANY 2014  
  
 Descripció encomana

 Gestió del servei de recollida i transport dels residus municipals

 Entitat que fa l'encomana  Ajuntament de Premià de Dalt
 Estat  Vigent
 Termini  10 anys
 Data d'inici  16/02/2015
 Plec de clàusules
 
Modificacions aprovades: 21/12/2018: Modificació del plec de clàusules administratives particulars que regeixen l'encomana de gestió de recollida i transport de residus municipals.
  31/05/2021: Modificació encomana de gestió del Servei de recollida i transport de residus municipals.
 
 ANY 2012  
  
 Descripció encomana  Gestió del servei de neteja viària
 Entitat que fa l'encomana  Ajuntament de Premià de Dalt
 Estat  Vigent
 Termini  10 anys
 Data d'inici  14/02/2013
 Plec de clàusules / Annex
Modificacions aprovades: 12/11/2018: Modificació plec de condicions administratives de l'encomana de gestió del servei de neteja viària. 
 
ANY 2012  
  
 Descripció encomana  Gestió del servei de neteja d'edificis municipals
 Entitat que fa l'encomana  Ajuntament de Premià de Dalt
 Estat  Vigent
 Termini  10 anys
 Data d'inici  14/02/2013
 Plec de clàusules  
 Modificacions aprovades: 08/02/2021: Modificació de l'encomana a la Societat Municipal "LA PINASSA, PROMOCIONS I SERVEIS MUNICIPALS S.A.", del Servei de Neteja dels Edificis Municipals. 

 

Below Content Viewlet

Document Actions