Encàrrecs

Encàrrecs

Above Content Body

Content Core

 ANY 2018  
  
 Descripció encàrrec

Encàrrec a la Societat Municipal, com a mitjà propi personificat de l'Ajuntament de Premià de Dalt, de la redacció del projecte, la contractació de les obres i la gestió de l'activitat económica "piscina municipal i serveis complementaris".

 Entitat que fa l'encàrrec  Ajuntament de Premià de Dalt
 Estat  Vigent
 Termini  50 anys
 Data d'inici  27/07/2018
 Encàrrec + Conveni
Modificacions aprovades 19/03/2021: Modificació de la clàusula 3a. del conveni signat entre l’Ajuntament de Premià de Dalt i la Societat Municipal “LA PINASSA, Promocions i Serveis Municipals S.A.”, amb motiu de l’encàrrec de l’Ajuntament de Premià de Dalt per la redacció del projecte, la contractació de les obres i la gestió de l’activitat econòmica “piscina municipal i serveis complementaris.

 

 

Below Content Viewlet

Document Actions