Concessions

Concessions

Above Content Body

Content Core

ORDRE NOM   OBJECTE   VIGÈNCIA OBLIGACIONS
       
1 Ajuntament Premià de Dalt   Conveni Concessió Administrativa a favor de la Societat Municipal "La Pinassa, Promocions i Serveis Municipals S.A." dels terrenys d'equipaments de l'U-A La Fàbrica-Ctra. d'Enllaç. Per un termini de 50 anys   Fins al 30/06/2060 0,00€
       
2 Ajuntament  Premià de Dalt   Conveni Concessió Administrativa a favor de la Societat Municipal "La Pinassa, Promocions i Serveis Municipals S.A." per l'ús privatiu temporal del sòl de la unitat d'actuació núm.5 Buvisa. Per un termini de 40 anys   Fins al 21/05/2047 0,00€
       
3 Ajuntament Premià de Dalt   Concessió Administrativa demanial per a l'ús privatiu tempora de la finca situada al Camí del Mig, parcel·la 13.43, de Premià de Dalt, per un termini de 50 anys   Fins al 22/09/2064 0,00€

Below Content Viewlet

Document Actions