Registre sol·licitants HPO de Premià de Dalt

Navigation Bar

Registre sol·licitants HPO de Premià de Dalt

Above Content Body

Content Core

Per poder ser adjudicatari d'un habitatge amb protecció oficial, sigui en lloguer o en compravenda, és un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya. La vigència de les sol·licituds al Registre de Sol·licitants será d'un any a partir del 30 de desembre de 2019.

La inscripció al Registre no dóna lloc a cap altre dret, ni suposa, en particular, l’adjudicació automàtica de cap habitatge.

 

La finalitat d’aquest registre és:

  • Proporcionar infomació sobre les necessitats reals i la distribució territorial d’habitatges amb protecció oficial.
  • Facilitar i agilitar els processos d’adjudicació i transmissió d’habitatges protegits, tot garantint la màxima transparència de tots els processos.

 

Vegeu el Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Premià de Dalt.

Cal inscriure’s en el municipi on s’està empadronat, si bé es poden indicar altres municipis de demanda, fins un màxim de tres.

 

DOCUMENTS:

  

ENLLAÇOS: 

Per a més informació podeu consultar l’enllaç de la pàgina de sol·licitants d’HPO de la Generalitat de Catalunya: www.registresolicitants.cat

 

 

Below Content Viewlet

Document Actions