Locals comercials

Navigation Bar

Locals comercials

Above Content Body

Content Core

 

LOCALS COMERCIALS EN LLOGUER

 

SECTOR COMERCIAL LA FÀBRICA II.

 

                     

 

Local comercial en lloguer situat al carrer de les Teixidores, núm. 5, Bx. 1a (Local 4).

89,26 m2 útils.

Import renda mensual : 571,45 € (IVA no inclòs).

Procediment d'adjudicació.

Per a més informació us podeu adreçar a les oficines de la Societat Municipal "LA PINASSA, Promocions i Serveis Municipals, S.A." ubicada al carrer de les Teixidores, núm. 5 (Local 5) de Premià de Dalt, Tel.: 93 693 15 55.

 

 

 

                              

                              

Local comercial en lloguer situat al carrer de les Teixidores, núm. 5, Bx. 4a (Local 7).

81,95 m2 útils.

Import renda mensual : 452,40 € (IVA no inclòs).

Procediment d'adjudicació.

Per a més informació us podeu adreçar a les oficines de la Societat Municipal "LA PINASSA, Promocions i Serveis Municipals, S.A." ubicada al carrer de les Teixidores, núm. 5 (Local 5) de Premià de Dalt, Tel.: 93 693 15 55.

  

 

 

  

 

 

 

RESOLUCIONS LOCALS COMERCIALS EN RÈGIM DE LLOGUER.

 

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ SECTOR COMERCIAL LA FÀBRICA II - LOCAL 3-.

Local comercial carrer de les Teixidores, núm. 3, Bx. 3a.

2.- Resolució d'adjudicació en lloguer, un cop finalitzat el procediment d'adjudicació,  del local comercial situat al carrer de les Teixidores, núm. 3, Bx. 3a al sector LA FÀBRICA II de Premià de Dalt.

Vegeu-la aquí.

1.-Un cop finalitzat el procediment d'adjudicació del Local comercial situat al carrer de les Teixidores, núm. 3, Bx. 3a. al sector LA FÀBRICA II de Premià de Dalt l'esmentat local resta lliure, podent lliurar la proposta a les oficines de la Societat Municipal "LA PINASSA, Promocions i Serveis Municipals S.A." sense data límit de presentació i éssent l'adjudicació directa. En cas d'estar interessats, per a més informació Cliqueu Aquí.

 

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ SECTOR COMERCIAL LA FÀBRICA I - LOCAL 17-.

Local comercial carrer de les Teixidores, núm. 1, L17.

3.- Resolució d'adjudicació en lloguer del local comercial situat al carrer de les Teixidores, núm. 1, L17 al sector LA FÀBRICA I de Premià de Dalt, vista la sol·licitud de desestiment presentada pel primer adjudicatari i admesa per part de la Societat Municipal.

Vegeu-la aquí.

2.- Resolució d'adjudicació en lloguer del local comercial situat al carrer de les Teixidores, núm. 1, L17 al sector LA FÀBRICA I de Premià de Dalt.

Vegeu-la aquí.

1. Local comercial situat al carrer de les Teixidores, núm. 1, L17. Cliqueu Aquí per a descarregar-vos el document amb totes les condicions de l'adjudicació del local comercial.

 

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ SECTOR COMERCIAL LA FÀBRICA II - LOCAL 7-.

Local comercial carrer de les Teixidores, núm. 5, Bx. 4a.

2.- Resolució d'adjudicació en lloguer del local comercial situat al carrer de les Teixidores, núm. 5, Bx. 4a. al sector LA FÀBRICA II de Premià de Dalt.

Vegeu-la aquí.

1.- Local comercial situat al carrer de les Teixidores, núm. 5, Bx, 4a. Cliqueu Aquí per a descarregar-vos el document amb totes les condicions de l'adjudicació del local comercial.

 

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ SECTOR COMERCIAL LA FÀBRICA I - LOCAL 5-.

Resolució d'adjudicació en lloguer del local comercial situat a la Ctra. d'Enllaç, núm. 46, Local 5 al sector d'actuació LA FÀBRICA I a Premià de Dalt.

Vegeu-la aquí.

Cliqueu AQUÍ per a descarregar-vos el document amb totes les condicions de l'adjudicació en lloguer del local comercial situat a la Ctra. d'Enllaç, núm. 46, Local 5 a Premià de Dalt.

 

SECTOR COMERCIAL LA FÀBRICA II

Resolució d'adjudicació en lloguer del local comercial situat al carrer de les Teixidores, núm. 3, Bx. 3a. al sector LA FÀBRICA II de Premià de Dalt.

Vegeu-la aquí.

Cliqueu AQUÍ per a descarregar-vos el document amb totes les condicions de l'adjudicació del local comercial situat al carrer de les Teixidores, núm. 3, Bx. 3a. 

 

SECTOR COMERCIAL LA FÀBRICA I

Local en règim de lloguer

Resolució d´adjudicació en lloguer del local comercial situat al carrer de les Teixidores, núm. 1, L15 al sector LA FÀBRICA I de Premià de Dalt.

Vegeu-la aquí.

 

Acta de resolució de presentació d'ofertes per al local comercial situat al carrer de les Teixidores, núm. 1, L15 de Premià de Dalt Sector LA FÀBRICA a adjudicar en lloguer.

Vegeu-la aquí.

 

Cliqueu AQUÍ per a descarregar-vos el document amb totes les condicions de l'adjudicació del local comercial situat al carrer de les Teixidores, núm. 1, L15

 

SECTOR COMERCIAL LA FÀBRICA II

Resolució d'adjudicació en lloguer del local comercial situat al carrer de les Teixidores, núm. 5, Bx. 3a. al sector LA FÀBRICA II de Premià de Dalt.

Vegeu-la aquí

 

Cliqueu AQUÍ per a descarregar-vos el document amb totes les condicions de l'adjudicació del local comercial denominat L6 situat al carrer de les Teixidores, núm. 5, Bx. 3a. 

  

SECTOR COMERCIAL LA FÀBRICA I

Resolució d'adjudicació en lloguer del local comercial situat al carrer de les Teixidores, núm. 1, L19 al sector LA FÀBRICA de Premià de Dalt.

Vegeu-la aquí.

 

Cliqueu AQUÍ per a descarregar-vos el document amb totes les condicions de l'adjudicació del local comercial situat al carrer de les Teixidores, núm. 1, L19. 

 

Below Content Viewlet

Document Actions