Habitatges en lloguer

Navigation Bar

Habitatges en lloguer

Above Content Body

Content Core

Normes per a l'adjudicació d'habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer per baixes de llogaters.

 

Promoció Municipal d'Habitatges TORRENT CASTELLS.

Habitatge en règim de lloguer.(ADJUDICAT)

Llistat ordre de sorteig celebrat a data 08/02/2019.

Cliqueu aquí.

 

A data 04/02/2019 publicada la llista definitiva de persones admeses amb dret a participar en el sorteig.

Cliqueu aquí.

 

A data 28/01/2019 publicada la llista provisional de persones admeses i excloses.

Cliqueu aquí

 

A data 24/01/2019 finalitzat el període de presentació de sol·licituds per optar a l'habitatge lliure publicat.

Atenció nou procediment d'adjudicació per sorteig. Veure normes per a l'adjudicació d'habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer per baixes de llogaters.

Publicat a data: 24/12/2018.

Descripció de l'habitatge.

Cliqueu Aquí.

  

Bases d'Adjudicació.

Sol·licitud.

Altra documentació (si s'escau).

  

Promoció Municipal d'Habitatges LA FÀBRICA II.

Habitatge en règim de lloguer.

Llistat ordre de sorteig celebrat a data 08/02/2019.

Cliqueu aquí.

 

A data 04/02/2019 publicada la llista definitiva de persones admeses amb dret a participar en el sorteig.

Cliqueu aquí.

 

A data 28/01/2019 publicada la llista provisonal de persones admeses i excloses.

Cliqueu aquí

 

A data 24/01/2019 finalitzat el període de presentació de sol·licituds per optar a l'habitatge lliure publicat.

Atenció nou procediment d'adjudicació per sorteig. Veure normes per a l'adjudicació d'habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer per baixes de llogaters.

Publicat a data: 24/12/2018.

Descripció de l'habitatge.

Cliqueu Aquí.

Bases d'Adjudicació.

Sol·licitud.

Altra documentació (si s'escau).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Below Content Viewlet

Document Actions