Pla Local de Joventut

Navigation Bar

Pla Local de Joventut

La planificació estratègica de les polítiques de joventut a un municipi es concreta en un document anomenat Pla Local de Joventut (PLJ). Es tracta, per tant, d’un instrument de planificació de les polítiques que tenen en consideració a la població jove del municipi i que permet pensar prèviament en la millor intervenció segons les necessitats existents i els recursos disponibles.

Above Content Body

Content Core

A Premià de Dalt, actualment el Pla Jove 2018-2021 està en fase de disseny amb el suport de la Diputació de Barcelona. Al novembre es va fer una trobada amb joves per recollir i prioritzar actuacions per al nou Pla. 

Durant el 2017 s’ha realitzat la diagnosi per realitzar el Nou Pla Jove 2018-2021, amb el suportde la Diputació de Barcelona. En aquesta fase l’objectiu ha estat el coneixement de la realitat juvenil de Premià de Dalt des d’una vessant quantitativa i qualitativa. S'ha realitzat la identificació i anàlisi dels recursos i de les polítiques de joventut desenvolupades. Per aquesta fase s’ha recollit informació en grups de discussió amb joves, polítics i agents del territori.

Durant els propers 5 anys, ens proposem, buscar noves formes de interlocució eficients i positives entre joves, administració, i ciutadania per aiixí augmentar la visibilitat de la població jove de Premià de Dalt. Des de la regidoria de Joventut volem ser referents de proximitat per a la població jove. Atenent a les diferents esferes de la vida de les persones i desenvolupant accions que incorporin les necessitats juvenils. S’han agrupat les actuacions en quatre eixos:

  1. Participació i cohesió.
  2. Autonomia i Socialització.
  3. Transició Escola Treball.
  4. Dinamització i temps lliure.

El Pla Jove 2018-2021 és una aproximació a la realitat dels i les joves de Premià de Dalt, és a dir, intenta respondre a les necessitats i demandes del jovent, amb l’objectiu que els joves puguin desenvolupar el seu propi projecte de vida en igualtat de condicions.

El Pla promou actuacions d’acompanyament en la realització del projecte de vida de les persones joves de Premià de Dalt, dotant-los d’eines per tal d’empoderar-los com a agents de canvi social, potenciant el seu paper actiu en la societat, objectiu per al qual comptem amb la implicació de tots els agents del territori, treballant en xarxa.

Darrera trobada de joves per elaborar el PLJ 2018-2021


Pla Local de Joventut 2018-2021

Altres documents

Diagnosi

Procés d'elaboració

Laboratori participació

Recull registres PIJ 2015-2017

Resultats enquesta

Resultats globals

Infografia resum

Annex recursos humans

Full valoració actes

Plans anteriors

Pla Local de Joventut 2012-2017

Pla Local de Joventut 2007-2010 (síntesi)

 

Enllaços d'interès

Web de la Secretaria General de Joventut (Generalitat de Catalunya)

 

 

Below Content Viewlet

Document Actions