Joves.TET

Navigation Bar

Joves.TET

Above Content Body

Content Core

Joves TET és un dispositiu desenvolupat per l’Ajuntament de Premià de Dalt amb l’objectiu de millorar la transició escola-treball dels joves del municipi. S’implementa a través de la tasca coordinada de diferents agents educatius i laborals del territori (regidories Educació, Joventut, Promoció econòmica i Atenció social). El programa té com a objectiu dur a la pràctica estratègies d’acompanyament i suport a joves que, en deixar la ESO, no tenen clara una opció formativa ni tenen prou maduresa per entrar al mercat laboral.

Durant el curs 2011-2012 es va iniciar el projecte “Joves. TET” amb la participació d'aquestes àrees municipals i una molt bona disposició a col·laborar per part de la coordinació pedagògica de l’únic centre d’educació secundària (l’Institut Valerià Pujol) del municipi. Es van articular dues Taules de Treball, la Mesa tècnica i la Mesa política.

Objectius de "Joves.TET"

L’objectiu general consisteix en formular estratègies tècniques que permetin desenvolupar, implementar i coordinar de forma integral les accions concretes que es portin a terme amb el col·lectiu de joves en el seu procés de transició de l’escola al mercat laboral, per:

 • Reduir l’impacte de situacions de fragilitat en joves de 16 a 25 anys.
 • Treballar en la prevenció d’aquestes situacions amb una intervenció precoç en adolescents que no disposen de referents clars
 • Intervenir de forma coordinada amb les altres agències i serveis locals per donar coherència a l’acció global.
 • Articular les accions que es portin a terme des d’una visió integral de l’adolescent.
 • Donar suport personal i acompanyament en el procés de cerca d’un itinerari.
 • Facilitar estratègies per a la cerca de recursos de formació i d’inserció.

Accions

 • Tutories d’acompanyament personalitzades
 • Accions generals d’orientació-Mesa Tècnica, coordinació tècnica.
 • Compartint recursos amb l’Institut i fent 4 sessions d’orientació dins de les tutories amb alumnes i tutors/es.
  • Perfil joves orientació: Joves d’edats compreses entre els 16 i els 25 anys.   Manca d’itinerari formatiu, abandonament d’estudis, formació o en recerca de feina. Manca de xarxa social i/o suport familiar (possibles derivacions de Serveis Socials, de l’institut o altres agents).
  • Perfil joves tutories d’acompanyament: Joves d’entre 16-19 anys. Amb un procés insuficient d’arrelament al territori i/o d’adaptació a les dinàmiques socials i educatives locals.  Amb pocs recursos personals i socials, amb necessitats d’un seguiment molt pautat i individualitzat. Amb un historial de fracassos acumulats i amb necessitats molt específiques que no estiguin ateses per altres institucions, organismes, entitats o professionals.

 

Orientació

En aquest àmbit hi ha experiències de treball cooperatiu entre l’INS Valerià Pujoli l’Àrea de Joventut i el SMOPE (Servei Municipal d'Ocupació i Promoció Econòmica). També Serveis Socials realitza un treball en xarxa amb l’alumnat de risc. Per al col·lectiu que no acredita l’Educació Obligatòria tant Joventut com SMOPE resulten espais de recurrència.

Acompanyament

És un àmbit clau, tant durant el període d’escolarització a través de l’acció tutorial i el desplegament del PAT com en el període posterior, en el qual l’alumnat amb menor autonomia i menor disponibilitat de recursos (econòmics, socials, personals, culturals) necessita de la guia i tutorització de professionals de referència.

 

 

 

Below Content Viewlet

Document Actions