Deute viu

Navigation Bar

Deute viu

L'Informe d'intervenció d'avaluació del compliment d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera de l'exercici 2018 per part de l'Ajuntament de Premià de Dalt, estarà disponible en el moment en que s'aprovi l'expedient d'aprovació de la liquidació corresponent a l'exercici 2018.

Above Content Body

Content Core

Below Content Viewlet

Document Actions