Pagament a proveïdors (PMP i morositat)

Navigation Bar

Pagament a proveïdors (PMP i morositat)

Informes d'Intervenció sobre la capacitat de compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària ni sostenibilitat financera, la regla de la despesa i el límit d'endeutament segns la normativa vigent (LOEPSF, Llei orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les administracions públiques).

Above Content Body

Content Core

Below Content Viewlet

Document Actions