Reforç escolar

Navigation Bar

Reforç escolar

Above Content Body

Content Core

El Reforç escolar és una proposta de col·laboració entre les regidories d’Ensenyament i Serveis Socials amb l'objectiu de proporcionar recursos a l'alumnat destinatari per a millorar els seus hàbits de treball i aprenentatges per tal d'afavorir l'èxit escolar.

L'activitat està obert a alumnes de Premià de Dalt i/o dels centres públics del municipi (Escola Santa Anna, Escola Marià Manent i Institut Valerià Pujol) amb situació social desafavorida.

Es duu a terme als espais de la parròquia de Santa Maria i s’ofereixen grups de primària (CI,CM i CS) i secundària (1er, 2on, 3ER, 4T ESO). Durant el curs 2017-18 s’ha ofert un grup d’acollida lingüística per a reforçar l’idioma a infants nouvinguts.

Below Content Viewlet

Document Actions