Estat d'alarma

Navigation Bar

Estat d'alarma

La declaració de l’Estat d’Alarma per part del Govern central el dilluns 16 de març té per objectiu evitar la propagació del coronavirus Covid-19. Els ciutadans/es ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats, i sempre de manera individual, a no ser que estigui degudament justificat:

Above Content Body

Content Core

 

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a instal·lacions sanitàries.

c) Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.

d) Tornar al lloc de residència habitual.

e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres

g) Per causa de força major o per situació de necessitat. 

h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.


Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge a benzineres o estacions de servei.

L'alcalde de Premià de Dalt ha publicat un Ban informant la població de Premià de Dalt d'aquestes mesures preventives i fent una crida a què la gent es quedi a casa per responsabilitat. Tothom, també adolescents i infants han de reduir la vida social i l'oci per a trencar cadenes de contagi.

 


 

BAN de l'alcalde

Reial Decret Estat d'Alarma

Informació oficial Govern de l'Estat i Generalitat sobre la COVID19

Ordre SND / 271/2020 

Real Decreto-ley 10/2020

Below Content Viewlet

Document Actions