Notícies

Navigation Bar

Els dies 13 de gener i 27 de febrer de 2020, renovació del DNI a Premià de Dalt

Us evitem desplaçar-vos fora del municipi apropant-vos el servei de renovació (per caducitat, pèrdua o canvi de domicili) del Document Nacional d'Identitat

Above Content Body

Content Core

Les persones interessades a reservar la seva cita han de fer-ho a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament, de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00 hores (dilluns i dimecres de 16.30 a 18.30 hores) i/o per telèfon al 93 693 15 15.

Cal recordar que tenen prioritat les persones majors de 65 anys i persones amb discapacitat.

 


 

Documentació necessària:

Per renovació (sense canvis respecte l'anterior DNI):

 • DNI anterior 
 • 12.00 € en efectiu (s’ha de  portar aquesta quantitat  exacta) 
 • 1 Fotografia actual en color, recent, de front i amb el fons blanc
 • Gratuït presentant el títol o carnet de la família nombrosa
   

Per robatori, pèrdua o deteriorament:

 • 2 Fotografies actuals en color (per a DNI), recent, de front i amb el fons blanc
 • 12.00 € en efectiu (s’ha de  portar aquesta quantitat  exacta)
 • Imprès que s'emplenarà amb el propi equip
 • Gratuït presentant el títol o carnet de la família nombrosa
   

Per canvi de domicili:

 • Volant d’empadronament (expedit amb una antelació màxima de 3 mesos)
 • 1 Fotografia actual en color, recent, de front i amb el fons blanc
 • DNI anterior
 • Per a les persones residents a l'estranger, certificat que acredita la residència. Ho expedeix el Consulat espanyol del país que correspongui
 • La renovació és gratuïta si el DNI anterior no està caducat

 

De nova creació:

 • 12 € en efectiu (s’ha de  portar aquesta quantitat  exacta). Gratuït per a famílies nombroses (s’ha d’acreditar) o canvi de domicili si no ha caducat el DNI actual.
 • Certificació literal de naixement expedida pel Registre Civil corresponent, expedida amb una antelació màxima de 6 mesos a la data de presentació de la sol·licitud i amb l'esment exprés que s'expedeix únicament als efectes d'obtenir aquest document.
 • Fotografia actual  en color (per a DNI)
 • Certificat o volant d'empadronament de l'Ajuntament on el sol·licitant tingui el seu domicili, expedit amb una antelació màxima de tres mesos a la data de la sol·licitud del Document Nacional d'Identitat.
 • Si la persona sol·licitant és menor de 14 anys es farà lliurament del document en presència de la persona que tingui encomanada la pàtria potestat o la tutela amb el DNI vigent.
 • La persona menor d'edat sempre haurà d'estar present

Properes dates de renovació del DNI a Premià de Dalt:

Renovació:  13/01/2020     Recollida: 17/01/2020

Renovació:  27/02/2020     Recollida: 04/03/2020

Lloc:           Ajuntament de Premià de Dalt (plaça de la Fàbrica, 1) 

 

 

Below Content Viewlet

Document Actions