Notícies

Navigation Bar

"Reflexiona sobre #ElPaperDelRegal", la campanya per fomentar la compra de joguines segures i lliures de sexisme i violència

La iniciativa té per objectiu vetllar pels drets de les persones consumidores i treballar per sensibilitzar, prevenir i lluitar contra el sexisme en el consum.

Above Content Body

Content Core

Aquesta iniciativa conjunta de l'Agència Catalana de Consum (ACC), del Departament d’Empresa i Coneixement i l’Institut Català de les Dones (ICD), té com a finalitat fomentar la compra de joguines segures, lliures de violència i de continguts que puguin crear addicció, i alhora sensibilitzar sobre la importància de la transmissió de valors igualitaris als infants a través del joc i les joguines.

En concret, la campanya convida la ciutadania a celebrar el Nadal amb joguines segures: lliures de sexisme i violència, i amb el símbol de Conformitat Europea. A més, fa un recordatori a les persones consumidores perquè abans de regalar, reflexionin sobre #elpaperdelregal.

La iniciativa té per objectiu vetllar pels drets de les persones consumidores i treballar per sensibilitzar, prevenir i lluitar contra el sexisme en el consum. En breu,es tracta d'assolir que les persopnes compradores perquè quan adquireixin una joguina, ho facin d’una manera responsable. Si es vol una societat amb igualtat efectiva de dones i homes hem de començar per nosaltres, i ser un exemple per als infants, però també cal educar en els valors de la igualtat d’oportunitats en el temps de joc i triar joguines superadores del sexisme dels rols que, malauradament, encara imperen en la nostra societat.

Joguines segures

L’Agència Catalana del Consum (ACC) porta a terme les actuacions necessàries per garantir que les empreses que produeixen, distribueixen o comercialitzen béns o serveis compleixin la normativa de protecció dels interessos generals de les persones consumidores.

Amb aquest objectiu, es fan campanyes d’inspecció durant tot l’any i es recullen mostres de productes per analitzar-los i verificar que siguin segurs. Tan bon punt es té coneixement del risc d’un producte, s’adopten les mesures adients i proporcionades al nivell de risc: prohibició temporal de la comercialització, immobilització cautelar, retirada del producte, comís i destrucció, etc.

Precisament, el material elèctric i les joguines són els productes sobre els quals es realitzen més actuacions i en els quals es produeixen més retirades i més destruccions d’unitats. Quant a l’origen de les joguines alertades, el 60% provenen de països asiàtics.

En aquest sentit, des de començament de 2019 i fins ara, s’han retirat del mercat 41.342 joguines per incompliments en l’etiquetatge i en els requisits de seguretat.

Alguns dels riscos que es detecten amb més freqüència en les joguines són la presència de peces petites –o de parts que es poden desprendre– en productes adreçats a menors de 36 mesos, amb el conseqüent risc d’asfíxia; disfresses amb llaços o cordes a la zona del coll que poden provocar un escanyament; joguines amb parts tallants; perruques que no estan fabricades amb materials de baixa combustibilitat; joguines elèctriques que no tenen les piles en un espai tancat i no accessible per als infants; o jocs que incorporen imants petits, i amb un flux magnètic alt, que poden provocar perforacions intestinals en cas d’ingestió accidental.

Per això és important conscienciar les persones consumidores perquè sempre que comprin qualsevol producte, i molt especialment quan es tracta de joguines o productes adreçats als infants, ho facin en establiments de confiança i parin molta atenció a l’etiquetatge.

Consells de compra i d’ús de les joguines

 • És recomanable que adquirim les joguines només en establiments de confiança i que parem molta atenció a l’etiquetatge.
 • Fixem-nos en les possibles restriccions d’edat: escollim sempre productes apropiats per a l'edat i les capacitats de l'infant. No permetem que els infants de 0 a 3 anys utilitzin productes amb l’advertència “No apte per als menors de 36 mesos”.
 • Compte amb els productes que tinguin elements petits que es puguin desmuntar, ja que podrien empassar-se'ls, o aquells que tinguin parts tallants, especialment si són per a menors de 36 mesos.
 • Les piles de les joguines elèctriques han de quedar ocultes amb una tapa segura que no permeti que els infants pugin accedir-hi.
 • Les joguines amb cordes o cordons llargs poden enredar-se en el coll dels infants i escanyar-los. No pengem joguines amb cintes, llaços o cordills llargs.
 • Els productes adreçats als infants han d’estar fabricats amb materials de baixa combustibilitat.
 • Llegim les instruccions i les advertències del fabricant. El segell CE indica que el producte compleix la normativa europea de seguretat, rebutgem els que no el porten.
 • Seguim les instruccions d'ús i de muntatge i conservem-les per si les hem de consultar en algun moment.
 • Retirem els embolcalls (bosses de plàstic, etc.), ja que poden provocar asfixia.
 • Valorem els aspectes educatius de les joguines: evitem aquelles que puguin crear addició, que tinguin continguts violents o que impliquin distincions sexistes.

Les dades mínimes obligatòries que han d’aparèixer en l’etiquetatge de les joguines són:

 • La marca CE, que vol dir que la joguina compleix les exigències essencials de seguretat contingudes en les normes comunitàries. Significa que el fabricant declara que el producte compleix tots els requisits aplicables a la seguretat i n’assumeix la plena responsabilitat.
 • Un número de lot, sèrie, model o qualsevol altre element que permeti la identificació de la joguina.
 • El nom i la marca del producte.
 • La raó social i l'adreça del responsable de la joguina (fabricant, importador o venedor).
 • Les instruccions i advertències d'ús i restriccions d'edat, si n'hi ha. En el cas que la joguina presenti restriccions d’ús, s’han d’advertir els possibles riscos, així com la forma d’evitar-los –per exemple, la necessitat d’assegurar-se que la joguina es fa servir només sota la supervisió d’un adult– i s’han d’indicar aspectes com ara el rang d’edat recomanada.

Joguines lliures de sexisme

L’Institut Caatal de les Dones (ICD) realitza cada any en època d’adquisició de joguines actuacions de sensibilització amb l’objectiu de superar els estereotips de gènere en l’educació dels infants. El temps de joc i les joguines son eines privilegiades per avançar en la superació dels estereotips sexistes presents encara a la societat . Els jocs i les joguines no són només un entreteniment, sinó que també són instruments que construeixen  imaginaris i identitats. Cal que les persones que acompanyen infants i els agents implicats promoguin l’educació en els valors de la igualtat de gènere per facilitar que nenes i nens puguin desenvolupar tot el seu potencial en qualsevol àmbit de la vida, respectant les diferències i sense discriminar per raó de gènere.

La reproducció de conceptes sexistes a través de les joguines impedeix el ple desenvolupament de les persones, i atempta contra el principi d’igualtat efectiva de dones i homes. Per això es convida la ciutadania a adquirir joguines pensant que cal superar els estereotips sexistes que condicionen les criatures a uns determinats jocs, ja que tothom ha de poder desenvolupar la tendresa, la valentia, la sensibilitat, la iniciativa o la fortalesa. El joc, com la nutrició, la salut, la protecció i l’educació, és essencial per desenvolupar el potencial dels infants, contribueix al seu creixement físic, mental i social.

Estudi del CAC sobre estereotips sexistes anuncis joguines

A més de sensibilitzar en el moment de l’acte de compra i el temps de joc, des de l’ICD es posa l’accent en el resultat del darrer informe anual del CAC sobre els anuncis de joguines emesos durant la darrera campanya de Nadal on es constatava un augment notable dels estereotips femenins. Així, malgrat la televisió ha assolit la xifra més baixa d’estereotips de gènere des que es van començar a analitzar les campanyes de joguines a Catalunya, l’any 2001, aquesta reducció no ha estat distribuïda igualitàriament entre els dos sexes, sinó que han baixat els estereotips masculins, alhora que han crescut els femenins. Així, 9 de cada 10 estereotips són femenins (el 88,8%), amb un increment de 20 punts percentuals respecte de l’any anterior.

L’Informe del CAC relata que les representacions d’estereotips femenins amb més presència corresponen a relats de nenes jugant només amb nenes i a nenes jugant amb nines. Pel que fa al llenguatge emprat, en els anuncis protagonitzats només per nenes les paraules més utilitzades són, per aquest ordre, màgic, cantar, aprendre, veritat i xumet. Des d’un punt de vista conceptual, evoquen mons idíl·lics i màgics relacionats amb les nines i els ninots.

En els anuncis protagonitzats només per nens, la tipologia principal és de ninots i figures amb rols com ara policies, bombers o lladres. També destaquen, en segon lloc, els espots de jocs d’habilitat i punteria. En aquest darrer cas, es constata un tractament diferenciat: els espots protagonitzats només per nens descriuen, en tots els casos, com aquests han de fer blanc, amb una pistola làser, a aliens i fantasmes. Formalment, més de la meitat (53,9%) dels anuncis només de nens tenen tonalitats fosques, especialment blaves, i l’acció es desenvolupa en proporcions iguals a l’exterior i a l’interior de les llars. Les paraules més utilitzades són, per aquest ordre, disparar, lladre, alien, comissaria i figura.

Pel que fa als anuncis amb nens i nenes, la dada positiva és que aquesta presència compartida es registra en quatre de cada deu anuncis (44,4%). La dada negativa és que en aquests espots també s’hi aprecien discriminacions. Així, en els jocs de taula, quan es mostra qui guanya, en el 70% dels casos és un nen i en el 30% restant, una nena. Igualment, en els espots de jocs d’habilitat i punteria, el nen guanya la partida o apareix com a responsable de l’èxit en una proporció de 4 a 1 en relació amb les nenes.

Finalment, el CAC també alerta sobre la difusió d’estereotips sexistes a través dels vídeos publicitaris que es poden trobar a plataformes com YouTube.

Llei igualtat i joguines

Aquesta iniciativa dóna compliment a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, que en el seu preàmbul estableix que: l’eliminació dels estereotips de gènere és indispensable per a l'aplicació efectiva de la igualtat de dones i homes, per aquest motiu les administracions i els poders públics de Catalunya han de fer tot el possible per eliminar els estereotips i els obstacles en què es basen les desigualtats en la condició i la posició de les dones, que condueixen a la valoració desigual dels rols que tenen dones i homes en matèria política, econòmica, social i cultural. L’ article 23 d’aquesta llei estableix pel que fa a estereotips i jocs i joguines que: “les administracions públiques de Catalunya amb competències han d’emprendre les accions necessàries per a sensibilitzar i informar sobre la importància del joc i les joguines en la transmissió dels estereotips sexistes”.


 

Recomanacions per a les compres de Nadal 

Més recomanacions per comprar joguines 

Below Content Viewlet

Document Actions