Notícies

Navigation Bar

Publicades les llistes definitives per accedir a places d'Escoles Bressol per al Curs 2022-23

El procés de matrícula per al curs vinent tindrà lloc entre el 16 i el 22 de juny de 2022.

Above Content Body

Content Core

Seguint el calendari del procés de preinscripció per a les escoles bressol públiques, avui dimecres 15 de juny s'han publicat les llistes de cada centre (Cristòfol Ferrer i Santa Anna) amb les puntuacions de cada sol·licitiud, segons la documentació aportada. El procés de matrícula tindrà lloc del 16 al 22 de juny. 

Com s'ha de fer la matrícula?

A través de la Seu-e, durant les 24h amb certificat digital, DNI electrònic o idCAT Mòbil. Cal omplir una instància genèrica i adjuntar la documentació que es detalla al final d'aquesta notícia.

Documentació per formalitzar la matrícula

  • Full de matrícula degudament complimentat.
  • Fotocòpia del Certificat mèdic o fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis actualitzades de vacunes rebudes amb les dates corresponents.
  • Autorització bancària per a la domiciliació de les quotes mensuals.
  • 1 fotografia mida carnet

En el supòsit que no s'aportin aquests documents per formanlitzar la matrícula en els terminis establerts (del 16 al 22 de juny de 2022) s'entendrà que l'alumne renuncia a la plaça.

Reunió informativa

Les Escoles Bressol convoquen les famílies d'alumnat admès a una reunió informativa el proper 20 de juliol de 2022 a les 7 de la tarda a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Premià de Dalt (plaça de la Fabrica, 1) a la que es recomana assistir sense infants per a una bona organització de la trobada.


 

DOCUMENTACIÓ

idCATMòbil (gratuït)

Below Content Viewlet

Document Actions