Notícies

Navigation Bar

Primeres passes per a la piscina municipal de Premià de Dalt

Crònica del Ple extraordinari celebrat el 27 de juliol amb la futura piscina municipal com a tema més destacat a l'ordre del dia. El proper Ple, el 17 de setembre

Above Content Body

Content Core

El Ple extraordinari celebrat divendres 27 de juliol va aprovar la desestimació de les al·legacions presentades pel Club Natació Premià-Pool Gestora Esportiva UTE i l’Ajuntament de Premià de Mar sobre la creació de la futura piscina municipal de Premià de Dalt. Com va explicar el regidor d’Hisenda, Alejandro Costa Urigoitia, "proposem desestimar ambdues al·legacions en base als informes emesos pels serveis tècnics i els serveis jurídics municipals". El regidor va explicar que “la Corporació disposa de crèdit suficient per fer aquest equipament sense subvenció per part de la Generalitat de Catalunya”, i va afegir que, “optem per un model de gestió òptima a través de la Societat Municipal La Pinassa”.

Des del PP, el regidor Luis Torrens va argumentar el vot favorable del seu grup dient que “les al·legacions presentades no tenen sentit i són un intent de torpedinar una cosa que considerem necessita el poble”. Carlos Garcia des de Crida Premià de Dalt va defensar l’abstenció del seu grup “perquè tenim alguns recels sobre com s’està gestionant la viabilitat de l’equipament i perquè cal una millor coordinació amb el poble veí”.

Finalment, es van desestimar les al·legacions presentades (punts 1 i 2 de l’ordre del dia) amb 15 vots a favor del Govern (PDeCAT, ERC-AM i PSC-PM) i del PP, i amb les 2 abstencions de la Crida.

El punt 3 corresponia a l’encàrrec a l’empresa municipal La Pinassa de la redacció del projecte, contractació de les obres i gestió de l’activitat de Piscina Municipal i serveis complementaris. De nou el regidor d’Hisenda va explicar que “la voluntat d’aquest Govern és consolidar l’anella esportiva actual amb la piscina municipal i complex multiesportiu, amb una explotació a 50 anys”.

El Govern (PDeCAT, PSC-PM i ERC-AM) amb 13 vots i el PP amb 2 van votar a favor de l'encàrrec per a fer la piscina municipal mentre que Crida Premià de Dalt (2) va votar abstenció.

Finançament de la piscina municipal

Alejandro Costa Urigoitia va explicar al Ple que el romanent de tresoreria assolit es destina a altres actuacions i que la subvenció rebuda de la Diputació de Barcelona, inicialment prevista per a la piscina, s’ha dedicat a l’ampliació del pavelló poliesportiu municipal. El regidor detallava que “la piscina es finançarà en un 25% a través de la venda de sòl industrial i immobles (cal Ferrer, can Pardal -antic jutjat de pau- i parcel·les del polígon La Suïssa), i el 75% restant amb el líquid de la Societat Municipal La Pinassa i/o el possible operador que gestioni l'empresa pública. Costa va posar èmfasi en què “es farà realitat un equipament esportiu llargament esperat per la població de Premià de Dalt seguint els 3 paràmetres d’aquest govern: sense endeutar-nos, sense pujar impostos i aconseguint que sigui sostenible”.

Per a Luis Torrens (PP), “fer-ho a través de La Pinassa és la millor manera”, i va reclamar preus assequibles "perquè estarà fet amb els diners de tots els veïns". Des de la Crida en canvi es va considerar que 50 anys de concessió és un període excessiu de compromís i va lamentar la pèrdua de transparència i publicitat del procés si aquest es fa a través de l’empresa municipal i delegant alguns tràmits del ple en la junta de govern local. Respecte a aquesta darrera consideració, el regidor d’Hisenda els va recordar que totes les delegacions del Ple a la Junta fan que aquesta sigui pública i, per tant, oberta a tothom. La Crida va ser molt crítica també amb la venda de patrimoni públic però l’alcalde, Josep Triadó, els va aclarir que no es tracta de venda sinó de transformació de patrimoni en aquest cas a piscina. Triadó va reclamar als dos regidors de la Crida que manifestessin quina era la seva opció, si volen o no piscina; si voldrien fer-la demanant crèdits al bancs i de retruc afavorint-los o quina era la seva proposta. Jaume Batlle va respondre que “la nostra proposta és preguntar-ho al poble. Consultar-ho”. L’alcalde va tancar el debat explicant “la millor consulta al poble són les eleccions i nosaltres les vam guanyar portant al programa la piscina municipal”.

L’equipament serà un complex multiesportiu per satisfer les necessitats de la població de tots els barris de Premià de Dalt, a la zona esportiva municipal, una zona geogràficament central, ben connectada i amb facilitat d’aparcament.

Nova modificació del Pressupost Municipal

D’una banda es van aprovar transferències entre partides que feien referència a la compra de 2 desfibril·ladors i a convenis amb les dues escoles de primària i l’INS. I de l’altra, actuacions noves dels serveis tècnics municipals com ara xarxa de clavegueram, renovació de carrers i voreres, actuació a can Vilar per a fer zona verda i promoure activitats esportives saludables amb la pista d’atletisme i elements de workout per a joves i també per a fomentar l’envelliment actiu, i l’adequació de l’aparcament de davant del centre comercial de l’av. Pedra Blanca per a substituir l’actual aparcament a Víctor Català que quedarà inutilitzat amb a construcció del CAP.

Crida Premià de Dalt va votar a favor en entendre que “són actuacions prioritàries”, mentre que el PP es va abstenir perquè, com explicava el seu portaveu, Bernabé Ruffo, "no compartim totes les actuacions, perquè la de Can Vilar serà un pegat i la reparació de voreres la reclamem des del PP des del maig de 2015”.

Finalment, la vuitena modificació del pressupost 2018 es va provar amb 15 vots a favor, del Govern i Crida Premià de Dalt, i l’abstenció del PP.

A l’agost no hi haurà Ple per tant la propera sessió serà al mes de setembre, concretament dilluns 17 de setembre en l’horari habitual, les vuit del vespre.

Below Content Viewlet

Document Actions