Notícies

Navigation Bar

Premià de Dalt rep un Pla per a la prevenció d'incendis  (PPI)

El primer PPI va ser elaborat l’any 1995 per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació

Above Content Body

Content Core

La Diputació de Barcelona ha elaborat un pla que indica diverses actuacions per optimitzar la seguretat de la zona en matèria d'incendis. Entre els punts principals, la millora de les condicions per a defensar activament la urbanització o nucli de població i la disponibilitat de les infraestructures necessàries i les condicions de seguretat pels equips d'extinció.

L’Ajuntament ha rebut de mans de representants de l'ens provincial un pla per reduir el risc d'incendis a Premià de Dalt. Es tracta d'un document tècnic, redactat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, que conté tota la informació tècnica i administrativa necessària per a poder posar en pràctica les principals mesures de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de poblacions, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta.

Les principals mesures incloses en aquest PPU hi ha assegurar l'existència d'una franja exterior de protecció d'almenys 25 metres d'amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida que compleixi les característiques que s'estableixen en el Decret 123/2005, de 14 de juny. Aquestes mesures, a més, estan incloses en l'art 179. 4.1. a) i b) de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic que modifica l'art. 3 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.

El document detalla actuacions com la millora de les condicions per a defensar activament la urbanització o nucli de població i la disponibilitat de les infraestructures necessàries i les condicions de seguretat pels equips d'extinció.

Aquesta és la cinquena revisió del Pla municipal de prevenció d’incendis que elabora la Diputació, concretament, n’havia fet els anys 1995, 2000, 2006, 2009 i 2014.

Below Content Viewlet

Document Actions