Notícies

Navigation Bar

Premià de Dalt estrena Reglament Orgànic Municipal (ROM)

El ROM té com a objectiu regular l'organització i funcionament de l'Ajuntament de Premià de Dalt i els seus diferents òrgans així com l’estatut de les persones membres de la Corporació municipal.

Above Content Body

Content Core

El nou Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Premià de Dalt, va ser aprovat de manera definitiva el passat 16 de novembre en el decurs del Ple telemàtic de la Corporació, amb els vots favorables del Govern (Junts i PSC) i el principal grup de l’oposició, ERC, i els vots en contra de Crida i C’s. 

El document regula el règim organitzatiu de l'Ajuntament i defineix el funcionament dels òrgans municipals, així com l'estatut dels membres de la corporació. El nou text modifica l’anterior reglament que datava de l’any 1985.

El redactat del nou reglament s’ha plantejat com a objectiu modernitzar-ne el contingut i ajustar-lo als canvis legislatius que afecten l'organització i el funcionament dels òrgans municipals, així com també als canvis socials i polítics que han posat a l'agenda municipal nous reptes i exigències com per exemple, l’administració electrònica.

El nou ROM ofereix modificacions respecte l’anterior, com la periodicitat dels Plens que passen a ser cada 2 mesos. També s'hi afegeix, com a nou contingut, la regulació exhaustiva de l'estatut dels membres de la corporació, clarificant i especificant la classificació de drets i deures que els corresponen.

Tres mocions presentades

En el Ple ordinari del mes de novembre, Crida Premià de Dalt va presentar una moció perquè l’Ajuntament s’adherís a l’Associació de municipis i entitats per l’aigua pública però no va prosperar perquè només la van votar favorablement Crida i ERC. Pel que fa  a les dues mocions de C’s, una per a donar l’opció a mares i pares de demanar la jornada contínua en els centres de primària i secundària, i l’altra per a millor la situació actual dels consultoris mèdics, cap d’elles va aprovar-se. Concretament, el Govern (Junts i PSC) i ERC la votaven contra mentre que en el cas de la primera, la Crida s’abstenia i a la segona, hi votava a favor.

Precs i preguntes de l’oposició al Govern

ERC va demanar sobre els dies de caça a muntanya, l’exposició Univers Planella, contractació pública i l’aparcament a can Vilar i el barri Santa Maria, Santa Anna-Tió. A banda, va formular 3 precs sobre la porta principal del Museu, la inspecció tècnica de l’edifici i els elements del parc de can Vilar.

Crida Premià de Dalt va preguntar sobre violència masclista, consultoris mèdics i CAP i sobre l’educació telemàtica. També va fer un precs relatiu a l’establiment d’un protocol per eliminar les pintades d’odi.

Finalment, el grup municipal de Ciutadans va fer 8 preguntes al Govern, sobre atraure empreses al municipi, quantitat de diners de les partides pressupostàries no executades, ajudes directes al comerç local, necessitats de la població, material de desinfecció de la Covid19 que demanen els centres educatius, pla d’emergència habitacional, pancarta de la façana de l’Ajuntament i sobre la poda. Quant a prec, en va formular un, sobre la llengua emprada en els models de sol·licitud d’ajudes al teixit econòmic de Premià de Dalt.


 

Vídeoacta del Ple del 16 de novembre de 2020

 

Below Content Viewlet

Document Actions