Notícies

Navigation Bar

Oberta la convocatòria d'ajuts al pagament del lloguer 2021 (Ajut MITMA)

La Generalitat ha obert la convocatòria d'ajuts al pagament del lloguer per al 2021. El termini de presentació de sol·licituds començava el 27 d’abril i acabarà el proper 4 de juny.

Above Content Body

Content Core

 

Es tracta d’ajuts adreçats a famílies per poder seguir vivint en el seu habitatge de manera habitual i continuada. La línia d’ajuts està pensada per a les persones que no es troben en situació de vulnerabilitat imminent, però que s’hi podrien veure abocades si no compten amb una ajuda.

Pel que fa als ingressos, el període impositiu és el de l'exercici 2019 (DR 2019). PEls ingressos computables per a l'obtenció de la subvenció de la DR 2019, són la quantitat que resulti de sumar els ingressos de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l'estalvi (casella 460), menys el saldo net de la (casella 420). El resultat que doni són els ingressos a tenir en compte que han de ser com a mínim de 2.390,31€.

No es poden tenir en compte els ingressos actuals. Per a casos especials, cal fer consulta a l’Agència de l’Habitatge. 

L’import màxim de la renda de lloguer és de 800,00€/mes a la demarcació de Barcelona, excepte per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat i barem favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

Com cal presentar la sol·licitud?

Amb idCAT Mòbil:

Sense idCAT, però amb tota la documentació escanejada:

 

OFICINA DE CORREUS

Les oficines de correus ofereixen la possibilitat de registrar, digitalitzar i enviar documents a les administracions públiques. Aquest servei té un cost i està subjecte a l’aplicació de les tarifes corresponents.

 

OAC DELS AJUNTAMENTS

A través de l'EACAT, si el vostre ajuntament ofereix als ciutadans la possibilitat de digitalitzar els documents i enviar-nos-els a través de l'administració electrònica. 

 

PRESENCIALMENT

En casos excepcionals a l'Oficina d'Habitatge del CCM i sempre amb CITA PRÈVIA. Aquesta possibilitat s'oferirà a aquelles persones no tenen cap altra forma de presentar l'ajut. Per demanar cita, cal trucar al telèfon del Consell Comarcal: 93 741 16 16.

 

Documentació d'interès:

Informació a la ciutadania sobre els ajuts

Bases dels ajuts MITMA

Quadre resum lloguer MITMA

Sol·licitud dsubvenció del lloguer

Sol·licitud transferència bancària

 


 

Més informació:

Agència de l’Habitatge de Catalunya o truqueu al 012.

 

Below Content Viewlet

Document Actions