Notícies

Navigation Bar

Més ajuts a la rehabilitació d'edificis del barri Sta. Anna - Tió

Des del Pla de Barris es preveu la intervenció integral en el barri Santa Anna - Tió

Above Content Body

Content Core

Un manteniment deficient dels espais comuns dels edificis es tradueix en un espai públic deteriorat. Per això dins de l'acció del Pla de Barris Santa Anna - Tió l'Ajuntament té prevista la intervenció integral per tal de promoure la rehabilitació dels elements comuns en els edificis d'habitatges i millorar les condicions d'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.

L'any 2019 l'Ajuntament de Premià de Dalt destina aquests ajuts extraordinaris per fer front a les despeses de rehabilitació dels edificis d'habitatges i aconseguir que siguin segurs i accessibles. Es subvencionaran obres per a resoldre patologies estructurals, obres no estructurals, actuacions d'accessibilitat i obres en instal·lacions comunes.

Si en un mateixn edifici s'executen obres de rehabilitació mitjançant més d'una de les actuacions previstes, es podran presentar en un únic pressupost que incorpori totes les obres a fer.

Quins edificis o habitatges?

Edificis destinats a habitatge habitual permanent i construïts abans del 2004, excepte en casos d'obres de millora de l'accessibilitat o per actuacions d'eficiència energètica. 30% subvenció.

Qui pot demanar l'ajut?

President/a de la comunitat de propietaris o l'administrador/a de l'edifici o priopietari

Com se sol·liciten els ajuts?
Amb la presentació del model o formulari normalitzat de sol·licitud, acompanyat de la documentació que trobareu detallada en aquest DOCUMENT.

On i quan?

Al Registre Electrònic de l'Ajuntament de Premià de Dalt

Below Content Viewlet

Document Actions