Notícies

Navigation Bar

Noves accions de reactivació econòmica amb subvencions municipals

Es tracta del Pla 3000 i el Pla 1500, és a dir, del Pla Municipal de Foment de l’Ocupació i del Pla Municipal de Foment de l’autoocupació.

Above Content Body

Content Core

El Ple celebrat el passat 19 de juliol aprovava per una àmplia majoria -tots els grups municipals van votar a favor a excepció de la Crida que es va abstenir- les bases que regulen l’atorgament d’aquestes subvencions, les quals tenen per objectiu la reactivació econòmica a Premià de Dalt.

El Govern preveu aprovar la convocatòria a la Junta de Govern Local que es celebrarà el proper dia 9 d'agost. Les empreses que hagin contractat o contractin persones en atur i les persones que hagin iniciat o iniciïn una activitat empresarial com a autònomes i estiguin interessades a rebre els nous ajuts, es poden posar en contacte amb el Servei Municipal d'Ocupació i Promoció Econòmica per correu electrònic o telèfon trucant al 93 693 15 90.

Pla 3.000 Pla Municipal de Foment de l’ocupació

Es poden beneficiar d’aquestes subvencions les empreses, les entitats, els professionals i els autònoms que hagin contractat i/o contractin persones en situació d’atur, a jornada completa, per una durada mínima de 6 mesos, essent els contractes d’entre l’1 d’octubre de 2019 i l’1 d’octubre de 2021.  En el supòsit que es desenvolupi una jornada a temps parcial, aquesta no podrà esser inferior al 50% de la jornada completa de conformitat amb el que determini el conveni col·lectiu aplicable i, en defecte d’aquest, el màxim fixat per la llei.

El màxim de contractacions objecte de subvencions per empresa serà de dues. La contractació per cada persona en recerca de feina es subvencionarà un sol cop al llarg de l’any.

Pla 1.500  Pla Municipal de Foment de l’autoocupació

Aquestes subvencions s’adrecen a les persones que vulguin o hagin  iniciat una activitat econòmica com a autònomes. L’alta d’autònom/a, a  l’Agència Tributària i a la Seguretat Social,  estarà compresa entre l’1 de juliol de 2019 i l’1 d’octubre de 2021. S’haurà d’acreditar un mínim de 6 mesos d’activitat econòmica continuada per al cobrament de la subvenció que serà de 1.500€.

El Pla 3000 i el Pla 1500 són dues accions per a donar un nou impuls al teixit empresarial i també per a combatre la desocupació tot fomentant l’autoocupació. Ambdues subvencions ha fa anys que les atorga l’Ajuntament de Premià de Dalt a través de la regidoria de Promoció Econòmica.


Bases reguladores de les subvencions municipals

 

Below Content Viewlet

Document Actions