Notícies

Navigation Bar

Nous ajuts al lloguer jove

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha convocat una nova línia d’ajuts destinats a joves de fins a 36 anys per pagar el lloguer

Above Content Body

Content Core

S’hi poden presentar tots els joves que no hagin demanat o se’ls hagi denegat el Bo lloguer jove estatal. La convocatòria compta amb un pressupost inicial de 29 M€.

Els ajuts es podran demanar des del dia 28 de setembre i fins al 7 d’octubre.

Qui els pot demanar

  • Joves que tinguin fins a 36 anys en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Titulars d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació.
  • Les rendes no han de superar els límits establerts segons la seva ubicació geogràfica ni el límit econòmic establert per a la unitat de convivència.
  • Si hi ha més d’un jove titular del mateix contracte de lloguer, poden sol·licitar l’ajut de manera individual i si més d’un en resulta beneficiari, la suma no podrà superar l’import mensual del lloguer o del preu de cessió.

Requisits d’accés

Els ajuts no es donen per ordre d’arribada. S’ha establert la concurrència competitiva per poder prioritzar i estudiar tots els expedients de les persones joves sol·licitants.

L’import final de l’ajut no és lineal, sinó en funció dels ingressos de la unitat de convivència i l’esforç econòmic que els suposa el pagament de lloguer.

 

Import de la subvenció

  • 20% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer o el preu de cessió sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.
  • 30% de l’import de la renda de lloguer quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos ponderats.
  • 40% de l’import de la renda de lloguer quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos ponderats, amb un límit màxim de 3.000 euros anuals per habitatge, i un mínim de 240 euros anuals per habitatge, quan el resultat dels càlculs que determinen l’import sigui inferior a aquesta quantitat.

El període impositiu per acreditar els ingressos en aquesta convocatòria és el de l’exercici 2021.

L'import màxim del lloguer mensual o preu de cessió al Maresme és de 950€. 

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals  i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable, és de 1.100 euros.

L'import màxim en el supòsit d'habitació és de 450€. 


 

Més informació:

https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/convocatories-ajuts-habitatge/subvencions-lloguer-joves/

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=

Below Content Viewlet

Document Actions