Notícies

Navigation Bar

Nous ajuts a l’ocupació i l’emprenedoria a Premià de Dalt

Les subvencions oscil·len entre els 1.000 i els 2.000€ i teniu temps fins al 25 de maig per a demanar-les.

Above Content Body

Content Core

La regidoria d’Empresa ha activat de nou dues línies d’ajuts. D’una banda per a promoure la contractació de persones aturades del poble i de l’altra per a fomentar l’autoocupació de persones aturades que es converteixen en autònomes.

Pla municipal de foment de l’ocupació.

Es considera despesa subvencionable l’import corresponent al cost brut laboral mensual (entenent-se per aquest concepte la retribució i les quotes corresponents a la Seguretat Social) dels primers 6 mesos del contracte objecte de subvenció.

Només es subvencionaran els contractes de treball retribuïts amb un salari brut mensual mínim de 1.108,33€, inclòs el prorrateig de les pagues extraordinàries, per una jornada completa. En el cas de jornada parcial, aquesta no podrà ser inferior al 50% de la jornada completa.

Pla municipal de foment de l’autoocupació.

És despesa subvencionable l’import dels primers 6 mesos d’activitat, corresponent a les quotes mensuals de la Seguretat Social del titular de l’activitat, així com les despeses directament relacionades amb l’activitat empresarial: despeses d'inici de l'activitat econòmica, els projectes tècnics, gestoria, promoció i publicitat, material d’oficina, subministraments, eines de treball, imatge exterior (rètol, façana i aparadors), despeses d’arrendament associades als locals o despatxos afectes a l’activitat econòmica i despeses relacionades amb pàgines web i aplicacions informàtiques.


 

Documentació i requisits

Below Content Viewlet

Document Actions