Notícies

Navigation Bar

Les trucades al servei 900 900 120 contra la violència masclista s'han incrementat un 88% en confinament

El nombre de trucades al telèfon 900 900 120 durant els darrers quinze dies de confinament ha estat el més alt de tot el període. Entre el 16 de març i el 30 d’abril el servei ha anat incrementant el nombre d’atencions realitzades arribant a un total de 2.173.

Above Content Body

Content Core

Aquesta xifra representa un increment del 88%, i 47 trucades diàries de mitjana. Els mesos previs al confinament el nombre mitjà de trucades diàries era de 25.  El dia que més trucades s’han rebut és el dilluns 20 d’abril amb 76 trucades.

Durant el confinament el nombre de trucades ha anat augmentant, s’ha passat d’una mitjana de 33 trucades diàries la setmana del 16 de març a una mitjana de 61 trucades diàries les setmanes del 20 i la del 27 d’abril.

Qui truca

Les trucades en aquest mes i mig han estat efectuades en un  72,4% de les ocasions per la pròpia usuària; per part d’una persona professional en un 5,6% i per part de persones familiars o persones properes a la víctima un 20,2%.

Les dones que han acudit al servei tenen majoritàriament entre 31 a 40 anys  i representen el 41,1% de les dones que han trucat.

Respecte a la situació familiar de la persona que truca, s’ha tractat majoritàriament de dones que viuen amb la parella i amb fills en un 32,2% dels casos. Seguit de dones amb fills sense convivència amb la parella, famílies monoparentals en un 16,6%, i de dones que conviuen amb agressor i sense fills en un 16,4%.

Tipus de violència

Respecte al tipus de violència referida, la violència física s’ha referit en el 39,5% dels casos, la violència psicològica en un 91,8%, la violència econòmica en un 7,1% i la violència sexual un 2,5%. S’ha de tenir en compte que els diferents tipus de violència masclista es poden donar de forma simultània.

Comunicació escrita

La nova línia de whatsapp 671 778 540 que amplia les maneres d’accedir al servei 900900120 ha rebut des de la seva habilitació el 27 de març i fins a 30 d’abril 151 comunicacions, que representa una mitjana de 4 peticions diàries d’atenció. Durant el mateix període s’han rebut 91 correus electrònics a l’adreça  900900120@gencat.cat que representa una mitjana de 2 comunicacions diàries durant el confinament.

Dades per territori

El percentatge de les trucades es distribueixen proporcionalment a la població del territori corresponent, així des de l’àmbit metropolità s’han efectuat 1.539 trucades que representen el 70,8% de les trucades i a Ponent 79, el 3,6%.

Garantir atenció

L’objectiu de del Govern la Generalitat és garantir l’atenció a les dones en situació de violències masclistes en les actuals circumstàncies, dins i fora de la llar. Una de les mesures per facilitar l’atenció a les dones en situació de violències masclistes ha estat el reforç del 900900120 on les dones poden trucar les 24 hores del dia, tots els dies de l’any i ser ateses de manera confidencial per professionals dels serveis socials, advocacia i psicologia. També s’ha incrementat la divulgació d’aquest servei a nivell mediàtic i a través de la col·laboració dels locals comercials operatius a través de la campanya “Establiment segur contra la violència masclista.  

El reforç del 900900120 és una de les actuacions per contrarestar les dificultats de les dones en moments de confinament per accedir a serveis i altres suports com familiars i amistats enfront la situació crítica i greu que suposa una convivència perllongada amb l’agressor.

Per altra banda, les 5 oficines de l’Institut Català de les Dones, els SIE (Serveis d’Intervenció Especialitzada), els SIAD (Serveis d’Informació i Atenció a les Dones) municipals i Mossos d’Esquadra realitzen atencions telemàtiques i fan un especial seguiment de les usuàries que tenen identificades que conviuen amb l’agressor. També es fan atencions presencials en aquells casos en que es creu necessari. De la mateixa manera actua el servei d’acompanyament a la víctima del Departament de Justícia. Tant el 900900120 com el web dones.gencat.cat centralitzen  la informació sobre les modificacions que han sofert els serveis d’atenció a dones en situació de violència masclista en temps de confinament, ja siguin serveis d’altres departaments de la Generalitat, ajuntaments o entitats d’atenció. 

Below Content Viewlet

Document Actions