Notícies

Navigation Bar

L'Ajuntament segueix fent atenció virtual i telefònica i els tràmits, electrònicament

Podeu fer qualsevol tràmit a través de la Seu-e municipal que trobareu en aquest mateix web

Above Content Body

Content Core

L’Oficina d’Atenció al Ciutadà està tancada al públic a conseqüència de la pandèmia de la COVID 19. Us atenem però a través dels següents canals:

 

Tràmits en línia

Si heu de fer un tràmit, cal que el feu  telemàticament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament.  

Identificació digital

Per realitzar tràmits amb l'Ajuntament de forma telemàtica, heu de fer-ho mitjançant identificació digital.

Si no disposeu de cap Certificat Digital, molts dels quals requereixen una tramitació presencial per a la seva validació, us recomanem que utilitzeu l'IdCat-Mobil que es pot obtenir de manera telemàtica. 

 

Si el tràmit que esteu realitzant no està descrit en la modalitat digital en el Directori de Tràmits, podeu fer la petició mitjançant la Instància genèrica.  Sobretot, autoritzeu "rebre resposta telemàtica" perquè del contrari, no podreu rebre la resposta via e-Notum.

 

IMPORTANT: 

En compliment del Reial Decret 463/2020 de 14 de març, s'han suspès els terminis administratius:

  • Se suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.
  • El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest. 


Reial Decret 476/2020 per el que es prorroga l’estat d’alarma (Actualitzat 29/03/2020)

 

 

Below Content Viewlet

Document Actions