Notícies

Navigation Bar

La Generalitat actualitza el document operatiu per abordar les punxades en els espais d'oci

L’objectiu és reforçar els circuits de prevenció, atenció i denúncia ja existents, de manera que es pugui abordar el nou fenomen amb la màxima coordinació i eficiència

Above Content Body

Content Core

El Govern de Catalunya ha actualitzat el document operatiu per donar una resposta coordinada, integral i eficient a la situació generada arran de la detecció de punxades en espais d’oci en els darrers dies. Es tracta d’un document conjunt dels departaments d’Igualtat i Feminismes, Salut i Interior. S’hi recull informació bàsica sobre el fenomen i pautes per millorar la seva prevenció i abordatge.

Una marcada dimensió comunitària

El protocol presentat adopta una marcada dimensió comunitària i recull el paper que pot tenir el personal dels espais d’oci, de serveis públics de transport, l’entorn de la persona que pot haver rebut una punxada, i qualsevol persona que pugui detectar comportaments estranys. El document defineix també pautes d’actuació i missatges clau per als diferents col·lectius i recorda el telèfon d’emergències 112.

Què fer davant d’una sospita de punxada?

  • Fer cas de les sensacions de la persona afectada, demanar o oferir suport, segons sigui el cas.
  • Evitar anar a casa directament; cal dirigir-se a un centre sanitari al més aviat possible, i fer-ho preferiblement en companyia, per tal de realitzar les proves pertinents.

Protocol al centre sanitari

  • Se seguirà, d’entrada, el protocol de punxada accidental.
  • Es valorarà l’activació del protocol de profilaxi postexposició a VIH, una intervenció que cal realitzar durant les primeres 72 hores posteriors a la punxada.
  • El document estableix la necessitat de fer una anàlisi toxicològica com més aviat millor.
  • En cas que se sospiti que hi ha pogut haver una agressió sexual, s’activarà el protocol d'atenció a agressió sexual recent.

Acompanyament a la víctima i denúncia de la punxada

En cas que es consideri oportú, el centre sanitari proporcionarà suport psicològic a la persona afectada. A més, qualsevol persona que rebi una punxada té a la seva disposició tota la xarxa pública d’atenció a les violències masclistes i LGBT-fòbiques, present arreu de Catalunya (SIAD, SIE, SAI i el telèfon 900 900 120, disponible les 24 hores del dia, els set dies de la setmana, amb informació en una gran varietat d’idiomes).

Les persones afectades per una punxada poden dirigir-se a les comissaries dels Mossos d’Esquadra per tramitar una denúncia.

El paper dels ens locals, entorns d’oci i mitjans de comunicació

  • Ens locals i comarcals: se’ls demana reforçar les estratègies de prevenció en els espais d’oci, i millorar la coordinació amb tots els agents implicats.
  • Mitjans de comunicació: es recorda que cal informar sense crear alarma social, respectant el dret a la intimitat de la persona afectada i del seu entorn.

 

Serveis d'atenció i acompanyament

Below Content Viewlet

Document Actions