Notícies

Navigation Bar

L’oficina de l’ORGT de Premià de Dalt tanca del 24 de desembre al 4 de gener

Diputació de Barcelona informa del tancament temporal de l’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de Premià de Dalt durant el període nadalenc

Above Content Body

Content Core

L’Organisme de Gestió Tributària, que depèn directament de la Diputació de Barcelona, té com a principals funcions la gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos per delegació o encàrrec de gestió de les administracions públiques de Catalunya i dels ens públics que en depenen.

Durant el període nadalenc, molts ajuntaments tenen establert el tancament dels seus centres de treball en uns dies determinats. A Premià de Dalt per exemple, es tanca els dies 24 i 31 de desembre, a excepció de la Policia Local. Una part important del personal que presta els seus serveis en oficines de l’ORGT concentra els seus dies de lliure disposició en aquest període per tal de conciliar la vida familiar i laboral. Això pot originar que en les oficines locals amb menys dotació de personal romangui prestant servei d’atenció al públic un sol funcionari amb la conseqüent manca de seguretat personal.Per tal de garantir la seguretat del personal de les oficines amb menys dotació de personalla Diputació creu convenient procedir al seu tancament al públic i com a oficines de registre, del 24 de desembre del 2018 al 4 de gener del 2019, ambdós inclosos.

La Diputació de Barcelona, que és qui ha decidit i comunicat aquest tancament, recomana que durant aquest període de vacances nadalenques es facin els tràmits telemàticament mitjançant el lloc web de l’ORGT. La modificació de l'horari i el tancament temporal dels punts d'informació i gestió d'algunes oficines d'atenció presencial i de registre de l'Organisme de Gestió Tributària es va aprovar per decret de gerència de data 25 d'octubre de 201. Trobareu la informació detallada mitjançant aquest enllaç al portal de transparència

Altres canals d'informació. L’ORGT disposa de diferents canals d’atenció al ciutadà, com la seu electrònica des d’on es poden realitzar tots els tràmits a qualsevol hora tots els dies de l’any i el Centre d’Informació Tributària (CIT), que dona resposta telefònica a la demanda de serveis per part dels ciutadans de qualsevol municipi en horari de matí i tarda al telèfon 93 202 98 02.

A banda, les persones que vulguin una atenció presencial, l'oficina més propera que romandrà oberta durant aquestes dates és la de Premià de Mar, situada al carrer Torras i Bages, 27-29 d'aquest municipi veí. 

S’informarà les persones contribuents del tancament de l'oficina del 24 de desembre al 4 de gener a la seu electrònica de l’ORGT, en locucions telefòniques i també es detallarà en cartells situats a les oficines que tanquen, de les oficines més properes on poden realitzar els seus tràmits.

 

Below Content Viewlet

Document Actions