Notícies

Navigation Bar

L’Ajuntament i la Fundació Gentis signen un conveni per promoure l’ocupació

Les activitats s’adrecen a persones en situació d’atur, amb risc d’exclusió social i edat compresa entre els 16 i els 65 anys.

Above Content Body

Content Core

L’Ajuntament de Premià de Dalt vol fomentar l’accés al mercat laboral de persones amb risc d’exclusió social, a través de diverses accions portades a terme de forma transversal des de les regidories d’Acció Social, Ocupació, Joventut i Educació. En aquest context, ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Gentis en què s’estableix la cessió gratuïta d’un espai de l’antic Ajuntament, concretament, la sala polivalent a la Fundació per tal que Gentis implanti serveis d’intermediació laboral, prospecció, formació i seguiment laboral.

La Fundació Privada Gentis és una entitat sense ànim de lucre especialitzada en millorar l’ocupabilitat i el desenvolupament competencial, emocional i social de col·lectius desfavorits mitjançant l’acció comunitària, la formació i l’orientació sociolaboral. Concretament, Gentis és qui ha d’executar el programa “MAIS”, Mesures Actives d’Inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania.   

Programa MAIS

És una convocatòria de l’àrea de Formació i Treball del SOC, subvencionada pel SOC i el Fons Social Europeu. L’entitat Gentis va proposar la creació de un punt MAIS a Premià de Dalt, per a millorar  la recerca de feina de persones en situació d’atur i facilitar la seva reinserció laboral. Com que es demana un nombre de participants de 30 persones usuàries de renda garantida, el programa MAIS és compartit amb el municipi veí de Vilassar de Dalt. Uns dies es farà a Premià de Dalt i altres, a Vilassar.

Aquest programa consta d’un seguit de mesures destinades a millorar l’ocupabilitat mitjançant un itinerari que inclou un procés d’autoconeixement, projecte vital, definir l’objectiu o objectius professionals, desenvolupar competències, apropar la realitat actual del mercat de treball, competències clau, diagnòstic de l’ocupabilitat, recerca de feina, pràctiques en empreses... així com acompanyar en la recerca de feina i la inserció laboral. Amb un seguiment personalitzat, per part de l’equip d’orientació, tant en sessions grupals com individuals. 

El seguiment del programa MAIS serà a càrrec de la Fundació GENTIS i serà coordinat per les àrees d’ocupació, d’acció social, de joventut i d’educació de l’Ajuntament de Premià de Dalt, atès que algunes persones participants, a més d’estar en situació d’atur, poden estar en situació de risc d’exclusió social, o bé que es requereixi col·laboració de les àrees d’educació i joventut, per la franja d’edat més jove, en la transició escola – treball, doncs les edats de participació al programa són de 16 a 65 anys.

S’atendrà un total de 30 persones, 15 de cadascun dels dos municipis:

  • Premià de Dalt: Dimecres i Divendres de 8 a 15.30h. I a partir de setembre, dimecres i divendres de 8 a 15 h i dimecres tarda, de 16 a 18:30 h – treball amb persones usuàries, matins – Sala polivalent de l’antic Ajuntament. Aquest programa és compatible amb altres formacions que realitzin les persones usuàries, exceptuant les formacions del SOC.

La durada actual del conveni és fins al 30 d’abril de 2022, però hi ha la possibilitat de donar-hi continuïtat a partir de l’1 de maig de l’any vinent. 

Below Content Viewlet

Document Actions