Notícies

Navigation Bar

Famílies d’acollida o estades a albergs per als fills i filles de persones hospitalitzades amb coronavirus

Per als infants i adolescents de 3 a 18 anys s’obriran els albergs de la XANASCAT, on els atendrà personal qualificat durant les 24 hores

Above Content Body

Content Core

Arran de l’alarma sanitària pel coronavirus, s’estan donant situacions en què alguns adults han de quedar aïllats o hospitalitzats durant dies o fins i tot setmanes i no poden tenir cura dels seus fills i filles o altres menors d’edat al seu càrrec. En aquests casos, el primer que fa l’àrea social dels hospitals i els serveis socials és analitzar la possibilitat que aquests infants i adolescents es quedin amb altres familiars, però això no sempre és possible, i quan no ho és, l’obligació d’evitar la situació de desemparament involuntari i temporal d’aquests infants i joves i de donar-los atenció és de l’administració.

Per als infants menors de 3 anys es proporcionarà una família d’acollida prèviament acreditada per l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA). Primerament s’optarà per les famílies d’urgència i diagnòstic, i en segon lloc, per les famílies acollidores, ja sigui en llista d’espera, o ja tinguin algun infant acollit però amb capacitat per acollir-ne un altre. En aquest cas es pretén poder proporcionar als nadons i a la petita infància un entorn familiar acollidor, que pugui suplir temporalment les necessitats de cura, alimentació i afecte mentre duri la circumstància que impossibilita als pares i mares i cuidadors/es d’aquests infants poder fer-se’n càrrec d’ells.

En el cas dels nens i nenes de 3 a 18 anys, es tracta d’oferir-los un espai d’oci, d’acompanyament, d’afecte i d’activitats cultuals i educatives de forma amena i divertida mentre no puguin tornar a casa o mentre no hi hagi cap familiar que pugui cuidar-se’n d’ells.

Per a aquests infants i adolescents es proporcionarà l’opció de fer una estada en algun dels albergs de la XANASCAT arreu del país, on els atendrà 24 hores diàries personal qualificat en l’àmbit de l’atenció social i el lleure educatiu. Serà un servei proveït per entitats del tercer sector en l’àmbit de l’educació en el lleure. Les estades comptaran amb uns horaris, una alimentació i unes activitats similars a les de les colònies i casals d’estiu, tenint en compte les particularitats de la situació extraordinària en la que ens trobem, per exemple, habilitant diàriament canals de comunicació telemàtica amb els seus familiars i possibilitant espais de repàs escolar i activitats lectives per tal de cobrir el tancament de les escoles. No hi ha límit de dies d’estada, ni estada mínima. És un projecte viu i flexible, reproduïble a quatre punts del país per poder garantir el dret a aquest servei públic, gratuït i innovador per part de tota la ciutadania de Catalunya.

 

Below Content Viewlet

Document Actions