Notícies

Navigation Bar

Es convoquen les subvencions municipals en l'àmbit cultural

La regidoria de Cultura ha publicat l'anunci de la convocatòria de subvencions en concurrència competitiva per entitats culturals que realitzin activitats  entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021.

Above Content Body

Content Core

L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és ajudar econòmicament les  entitats que duguin a terme activitats dins el municipi de Premià de Dalt i que tinguin com a objectiu:

  • Afavorir programes d’activitats culturals al poble.
  • Promoure activitats de recuperació i difusió del patrimoni cultural, tradicional i popular.
  • Donar suport a les propostes que complementin els projectes i activitats que organitza l’Ajuntament i/o que, a més. Es cogestionin conjuntament.
  • Donar suport als programes i activitats que siguin d’interès per a la ciutadania, tant des d’una perspectiva de barri com des d’una perspectiva global de tota la població.
  • Activitats d’animació sociocultural.

 El termini màxim per a la concessió d’aquestes subvencions serà de 3 mesos a partir de la data de tancament de presentació de sol·licituds (3 d'agost de 2021).

 


Documents d'interès: 

Enllaç a la convocatòria

Sol·licitud

Justificació

Below Content Viewlet

Document Actions