Notícies

Navigation Bar

En marxa la tercera onada de la campanya "Reciclem bé. Separem bé"

Aquest mes de desembre de 2020 comença la tercera onada de la campanya “Reciclem bé. Separem bé”, per fomentar la recollida selectiva dels residus domèstics.

Above Content Body

Content Core

La iniciativa posa èmfasi en aquelles persones que llencen tota la brossa al contenidor de la fracció resta o rebuig i que, per tant, no separen correctament. Es vol transmetre el missatge que reciclar ja no és una opció, ja que el contenidor de qui no separa no existeix, en referència a aquest mal hàbit. Els missatges també s’adrecen a les empreses i a les institucions, fent així una crida transversal que abasta diferents actors.

Entre els diversos espots i anuncis en aquesta segona onada s’inclou una peça que informa que mascaretes, guants i tovalloletes humides s’han de dipositar al rebuig. També recorda que, si és possible, s’utilitzin mascaretes reutilitzables per prevenir la generació de residus.

La crisi sanitària ha generalitzat la utilització de mascaretes i guants, un material que la ciutadania no està acostumada a gestionar un cop esdevé residu. És per això que l’Agència de Residus de Catalunya ha considerat oportú adreçar un missatge aclarint-ho. És important saber que els guants que es llencen a terra, a més de generar brutícia, són un risc de contagi per a la població. Pel que fa a les tovalloletes humides, si es llencen al vàter embussen canonades i generen grans sobrecostos en el sanejament d’aigües residuals.

Aquest campanya va engegar el desembre de 2019 quan va sortit per primera vegada, per després al juny del 2020 començar amb la segona onada.

La imatge del contenidor de resta o rebuig

En la major part dels sistemes de recollida de Catalunya, entren en joc els contenidors de superfície situats a la via pública i, en la major part d’aquests casos, el contenidor de resta o rebuig és de color gris. Per això, la campanya identifica majoritàriament aquesta fracció amb el color gris.

En aquest sentit, una de les idees centrals de la campanya és que el contenidor gris no és “el contenidor pels que no volen reciclar”. La major part dels residus que els ciutadans, les empreses i les institucions llencem al contenidor de la fracció resta, no han d’anar a aquest contenidor.

Degut a l’ús que la ciutadania dóna al contenidor de la fracció resta, aquest ha anat adquirint un significat al llarg dels anys que la campanya vol desmuntar. La campanya se centra en re-posicionar el contenidor de resta i situar-lo com el que és: un element més de la correcta separació en origen. A través dels missatges de la campanya, els ciutadans entendran que no reciclar ja no és una opció. Ara ja no existeix un contenidor pels que no volen reciclar.

Quan llencem al contenidor de resta residus que poden ser reciclats, no els estem gestionant correctament. Fer-ho d’aquesta manera és incorrecte i cal que “separem bé”. La campanya busca difondre una imatge negativa d’aquest contenidor per animar la ciutadania a llençar els residus al contenidor de la fracció corresponent, la qual cosa es tradueix en gestionar-los correctament.

 

Missatges clars i directes

Fent ús d’un to de complicitat, la campanya busca transmetre al públic objectiu un missatge simple que arribi de la forma més efectiva possible. L’objectiu és establir una relació de tu a tu amb els ciutadans, centrant-se en aquells que no reciclen per tal de fomentar que comencin a fer-ho. No busca apel·lar al sentimentalisme ni tampoc renyar. Els ciutadans sabem com reciclar, només cal començar a fer-ho, enlloc de llençar tots els residus al contenidor o bossa corresponent a la fracció de resta o rebuig.

Els fragments “Aquí hi ha una R de Rebuig. I s’hi llença allò que no es pot reciclar. No allò que et fa mandra reciclar” i “oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar. Perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tant absurd com llençar-les al gris, estimat” són alguns exemples del to que la campanya utilitza per arribar al seu públic objectiu.

 

Below Content Viewlet

Document Actions