Notícies

Navigation Bar

Es prorroga l'Estat d'alarma fins al 26 d'abril

El Gobierno ha decidit relaxar les mesures de confinament i autoritza l’activitat dels treballadors no essencials a partir del dilluns 13 d’abril

Above Content Body

Content Core

El Gobierno del Estado español ha aixecat les restriccions a les activitats no essencials per la COVID19 i a partir de dilluns 13 d’abril -a Catalunya dimarts perquè Dilluns de Pasqua és festiu- s’acaba el confinament total i tornen a la feina els treballadors no essencials. És a dir, poden reprendre l'activitat les indústries dels sectors no considerats essencials per lluitar contra l'epidèmia, i la construcció, sempre i quan les obres no es facin en edificis habitats.

A partir d'avui finalitza la limitació laborals als serveis essencials. Aquelles empreses i treballadors/es que es reincorporen al seu lloc de feina se’ls recomana utilitzar teletreball, conciliació i reorganització d'horaris i complir amb les mesures de seguretat.

Es torna a permetre anar al lloc de treball, amb les mateixes limitacions i suspensions del primer estat d'alarma pel sector comercial, hosteleria, restauració, o l'activitat educativa presencial, entre d'altres

La nova pròrroga de l'Estat d'Alarma aprovada pel Congrés dels Diputats, fins al 26 d'abril, recupera les mesures i limitacions del primer estat d'alarma establert pel Reial Decret 463/2020 de 14 de març.

Els ciutadans podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats, i sempre de manera individual, a no ser que estigui degudament justificat:

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a instal·lacions sanitàries.

c) Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.

d) Tornar al lloc de residència habitual.

e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres, assessories i asseguradores.

g) Per causa de força major o per situació de necessitat. 

h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge a benzineres o estacions de servei.

Cal recordar que es manté la suspensió de l'activitat comercial, d'hosteleria i restauració, així com l'activitat educativa presencial i dels equipaments culturals i recreatius, entre d'altres.

Us podeu descarregar aquí el Certificat Autoresponsable de Desplaçament.


Reial Decret del 14 de març, aplicable en la darrera pròrroga fins al 26 d'abril

Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya

Below Content Viewlet

Document Actions