Notícies

Navigation Bar

Compte enrere per a la construcció d’una cruïlla elevada a la carretera de Vilassar de Dalt

L'objectiu és garantir un accés segur a peu entre els barris de La Floresta i Santa Anna-Tió amb l’Escola Santa Anna

Above Content Body

Content Core

El carrer Rafael Ramos és part d’un dels itineraris de vianants més utilitzats per els veïns dels barris de La Floresta i Santa Anna - Tió per creuar la carretera i arribar fins l’Escola Santa Anna, havent-hi un trànsit d'escolars relativament important a les hores d’entrada i sortida escolar. Actualment, la travessera BV-5023 és una calçada de doble sentit, separada físicament per trams de illots centrals. Les seves voreres i les del carrer Rafael Ramos són molt estretes, fins al punt que en el vial municipal els vianants sovint han de transitar per la calçada.

Per tal de solucionar aquesta situació, l’Oficina tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària de la Diputació de Barcelona va fer un projecte de millora que consisteix  en l’execució d’una cruïlla elevada a la ctra. BV-5023 amb Rafael Ramos, l’eixamplament de les voreres a l’entorn de la cruïlla, la creació d’un nou pas a l’itinerari natural de creuament dels vianants i l’execució d’embornals a l’entorn de la cruïlla elevada.

La durada de les obres serà d’un mes. Se suprimeixen diferents trams de la mitgera de formigó i es col·loquen 2 passos elevats de vianants.

El cost d’aquesta actuació és de 45.763,62 euros(IVA inclòs), amb cofinançament a càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Premià de Dalt. Concretament, 32.682,54euroscorresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, i, 13.081,08euroscorresponen a l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Premià de Dalt.

Un cop executades les obres, la Diputació de Barcelona s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada i del drenatge, la seva senyalització horitzontal i vertical fixa, així com dels elements d’abalisament. De la resta d’elements, el manteniment serà a càrrec del Consistori.

Below Content Viewlet

Document Actions