Notícies

Navigation Bar

Avís: canvi puntual en l'orígen de l'aigua de boca a Premià de Dalt que suposarà un gust diferent

L'empresa subministradora Sorea avisa que del 19 al 27 de novembre l'aigua que consumim al poble serà una barreja d'un 25% provinent del Ter i el 75% restant de la dessalinitzadora de la Tordera

Above Content Body

Content Core

Aigües Ter llobregat (ATLL) ha informat que ha planificat uns treballs de manteniment a l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) Ter, que implicaran un canvi puntual de l'origen de l'aigua a Premià de Dalt. Concretament, del 19 al 27 de novembre l'aigua lliurada serà d'un 25% origen Ter i un 75% d'aigua procedent de la dessaladora de Blanes. Aquest canvi suposa un gust diferent.

L'aigua subministrada a Premià de Dalt procedeix normalment de la conca del riu Ter i es potabilitza a la planta de Cardedeu, gestionada per ATLL. Els municipis del Baix Maresme, entre ells el nostre, des de fa un temps també poden rebre aigua de la dessaladora de Blanes, de manera que en funció de demandes de consum i de l'estratègia d'explotació que determina l'Agència Catalana de l'Aiguas (ACA) d'acord amb l'estat de les reserves d'aigua (com ens va passar a l'estiu) o bé per circumstàncies de tipus operatiu, l'aigua que ens arriba té més o menys proporció del Ter o de la dessaladora.

Gust diferent de l'aigua de boca. L'aigua del Ter té una mineralització mitjana, amb una proporció majoritària de calci i bicarbonats en la seva composició mineral mentre que l'aigua dessalada té una mineralització molt més dèbil. El gust és diferent però l'aigua subministrada té absoluta garantia sanitària segons la normativa reguladora de les Aigües de consum humà RD 140/2003). 

En aquesta ocasió, aquest canvi de procedència puntual de l'aigua de boca és conseqüència dels treballs de manteniment de l'ETAP Ter portats a terme per l'ATLL.

A partir del 28 de novembre es tornarà a la normalitat amb un 95-100% de l'aigua provinent del Ter. 

Below Content Viewlet

Document Actions