Avisos

Navigation Bar

Del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc al bosc

Above Content Body

Content Core

Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires

La prohibició de fer foc al bosc sense autorització finalitza el 15 d’octubre.

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat:

  • No es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura.
  • No es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura.
  • Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Autorització per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal i comunicació de crema: Cliqueu AQUÍ.

Below Content Viewlet

Document Actions